System Kramerius
Document types
Alphabet
Author selection
Monograph selection
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

*Albín Bráf, život a dílo.(1/1154)
*Dopravní politika(1/180)
*Dr. Albín Bráf : řeč, kterou ve slavnostní valné hromadě České společnosti národohospodářské v Praze dne 26. února 1911, u příležitosti šedesátých narozenin Jeho Exc. prof. JUDra. Albína Bráfa proslovil JUDr. Josef Gruber(1/16)
*Idea soběstačnosti v dějinném vývoji hospodářském : studie z dějin literatury a politiky národohospodářské(1/46)
*Má býti pojištění krupobitní postátněno? : dobrozdání(1/60)
*Národohospodářská theorie. Díl I, Úvodní základní činitelé vývoje národohospodářského(1/252)
*Nejnovější pokusy o reformu živnostenského řádu v Rakousku : dle přednášky na informačním kursu pro funkcionáře živnostenských společenstev v Praze 1905(1/142)
*O komorách obchodních a živnostenských : dle přednášky na informačním kursu pro funkcionáře živnostenských společenstev v Praze 1904(1/56)
*O světovém hospodářství(1/44)
*O vývoji živnostenského zákonodárství v Rakousku a o cílech reformy živnostenské : dle přednášky na informačním kursu pro funkcionáře živnostenských společenstev v Praze 1904(1/94)
*Obchodní a živnostenská komora v Praze v prvním půlstoletí svého trvání 1850-1900(1/565)
*Obchodní politika napsal Josef Gruber(1/278)
*Průmyslová politika(1/186)
*První čeští universitní učitelé národního hospodářství(1/46)
*Úkoly Národohospodářského ústavu při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze dle názorů jeho zakladatelů(1/96)
*Vznik národního hospodářství(1/258)