System Kramerius
Document types
Alphabet
Author selection
Monograph selection
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

*Bitwa u Malplaketu, aneb, Mnohdy z neywětssjho nesstěstj také stálá blaženost pogde(1/92)
*Bohatý chudák(1/151)
*Cjsař Jozef Druhý(1/177)
*Constitučnj národnj hymna(1/4)
*Černý zbor, anebo : Král Matyáš Uherský(1/94)
*Čerwená krčma, anebo, Nic se tagně neupletlo, by nepřišlo předc na swětlo(1/64)
*Dívka z Podskalí(1/88)
*Dwořský blázen, anebo, Gediná nessťastná náhoda russj wssecku blaženost lidskau(1/92)
*Hacafjrek w kazabaice(1/530)
*Hrabě Rožmberk(1/184)
*Hystorie o panu Tristanowi a krásné Izaldě, jak weliké potěssenj spolu měli, a gak smutný konec to wzalo(1/206)
*Ildegert, po neywetssjm nesstěstj ssťastný Angličan(1/88)
*Kamenná newěsta, aneb, Láska a žárliwost(1/44)
*Katolické pobožnosti(1/265)
*Kniha zlatá, anebo, Nowý Zwěstowatel wsseho dobrého a vžitečného pro Národ Slowenský(1/384)
*Král Wáclaw, a krásná Zuzana(1/94)
*Kratochwilné powjdky z Krkonošských hor o Rybrcolowi(1/76)
*Ledák a wodnj duch, anebo, Přjhody Woldemára, cestugjcjho rytjře(1/76)
*Nehoda a sstěstj gedným dnem(1/28)
*Nowé Diwadlo České(1/927)
*Opatowický Poklad ;(1/80)
*Poklad pod mořem, anebo, Obleženj Benátek(1/148)
*Polybius, anebo, Dobrá mysl se neztratj(1/52)
*Potřebné a zbytečné, anebo, Čjm wjce kdo má, tjm po wjce toužj(1/80)
*Princezka Nesita, aneb: Tři dary kauzelné: Sáček, plasstjk a kord(1/80)
*Prowaznjk w Petrohradu, anebo, Wznessená swadba(1/66)
*Prowaznjk w Petrohradu, anebo, Wznessená swadba(1/64)
*Přjkladný přjběh o hraběnce z Brabanto nazwané Genowefa(1/152)
*Raoul Modrofous, aneb, Zlaté wegce :(1/60)
*Rozličné Powjdačky k poučenj a k obweselenj(1/84)
*Wina a newina(1/36)
*Wladimjr, anebo, Wywrácenj hradu Bukowského(1/48)
*Zluté Mužátko, anebo, Welikán gednonoháč(1/56)
*Znamenité a podiwné Příhody Pana Prássílka, s kterými se na mnohých swých cestách po wesskerém swětě setkal a možné i nemožné skutky wywedl, jakož sám wyprawuje(1/84)
*Železná Kossile(1/40)
*Život, činy a uvržení do pekelné propasti doktora Jana Fausta, po světě daleko široko rozhlášeného kouzedlníka a černokněžníka(1/80)