System Kramerius
Document types
Alphabet
Author selection
Monograph selection
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

*Hrad Hora Hwězdná (Sternberg) ginák Strmelice, Střimelice, Stržemelice, Křemelice, w Kauřimsku(1/24)
*Kronyka čili děgepis wssech powodnj poslaupných let, suchých a mokrých, ... w Králowstwj Českém(1/260)
*O slawnosti národnj sw. Prokopa w Čechách(1/62)
*Obrana prawdy katolické proti odporům akatolickým, čili, Smjr mezi katoljkem a akatoljkem.(1/359)
*Památnosti twrze pusté na Hoře krásné u Wožice(1/18)
*Popis památky stoleté o založení ústawu a příchodu Slečen Anglických do Prahy, s příběhem řádu Karmelitánského dne 7. Unora [sic] 1847(1/70)
*Popsánj trogich cest (2500 mil) po pewné zemi i po moři, w Europě, Asii a Africe roku 1818-1833 na poswátná mjsta w zemi swaté čili do města Jerusaléma k Božjmu hrobu wykonaných(1/80)
*Poslední Božiště Černoboha s runami na Skalsku v kraji Boleslavském, v Čechách / na své cestě vypátral Váceslav Krolmus(1/49)
*Příchod slova Páně od Východu na Západ z Jerusalema na Levý Hradec nad Vltavou do Čech(1/180)
*Rukovět k posvátným obřadům a chrámovým pobožnostem(1/244)
*Staročeské pověsti, zpěvy, slavnosti, hry, obyčeje, a nápěvy(1/238)
*Staročeské powěsti, zpěwy, hry, obyčege, slawnosti a nápěwy(1/1356)
*Statistické přehledy týkagjcí se náboženstwj a dsky wěkůw, totiž, Přehled saučasných přjběhů od stwořenj swěta až do nynegssjch dob slawného panowánj nasseho neymilostiwegssjho krále a země pána Ferdinanda V.(1/166)
*Swětlo žiwota(1/203)