System Kramerius
Document types
Alphabet
Author selection
Monograph selection
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

*Bezpečná Berla na cestu do ssťastné wěčnosti(1/417)
*Duchownj spolek neb gednota k wěčnému se klaněnj předrahé krwe Pána nasseho Ježjsse Krista w neyswětěgssj Swátosti oltářnj(1/225)
*Ferdinand neb přjběhy mladého hraběte ze Španěl(1/216)
*Geskyně starého otce Blažege, aneb, Události ze žiwota hrabat Sokolowských(1/253)
*Geskyně, neb, Přjhody hrabat Sokolowských(1/313)
*Horlivý ctitel Svatého Josefa, Pěstouna Pána našeho Ježíše Krista(1/200)
*Jarbor a Mjroslava(1/52)
*Jaronka, kněžna Kokořinská(1/56)
*Jarossjn a a Swatawa(1/20)
*Kancionál, čili, Sbjrka cjrkewnjch i domácjch, po celý rok naskrz takměř w každé osadě užjwaných pjsnj(1/696)
*Katolická modlící knížka pro školní mládež(1/176)
*Katolická modlitebnj a poučugjcj knjžka pro sskolnj mládež od Josefa Mjr. Pohořelého(1/145)
*Miroslava(1/92)
*Newěsta Kristowa(1/393)
*Obraz smjsseného manžesltvj(1/94)
*Osud dívky(1/72)
*Palma ze Sionu(1/424)
*Popsánj poutnjckého mjsta Warty (na Stráži) ležjcjho w Kladsku nedaleko Wambeřic(1/72)
*Poswátné doby katolické křesťanky, aneb, Auplná modlitebnj kniha ku powzbuzenj prawé nábožnosti a powznesenj srdce k Bohu(1/331)
*Rodina Bohowěrných z Dolan(1/474)
*Rodina Bohowěrných z Dolan aneb obraz křesťanského obcowánj w přediwných přjpadnostech a strastech žiwota(1/469)
*Rozmluva s Bohem(1/404)
*Slowa žiwota(1/486)
*Swatodennj zábawa Katolické Křesťanky, čili, Nebe-Kljč w neynowěgssj způsobě(1/675)
*Věno, které blaží v stavu manželském(1/218)
*Zpominka na Poswátnj missji(1/255)
*Žiwot Pána nasseho a Spasitele swěta Ježjsse Krista a Panny Marie, blahoslawené Matky geho(1/105)