System Kramerius
Document types
Alphabet
Author selection
Monograph selection
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

*Barona Gjřjho Cuviera Rozprawa o přewratech kůry zemnj, a o proměnách w žiwočistwu gimi způsobených, w ohledu přjrodopisném a děgopisném(1/328)
*Důležité slowo rodičům, duchownjm a wrchnostem o blahočinnosti očkowánj chraničkami a odpowěd na námitky proti němu dělané(1/54)
*Flora čechica(1/240)
*Jana Swatopluka Presla Počátkové rostlinoslowí(1/584)
*Jana Swatopluka Presla Wšeobecný rostlinopis, čili: popsání rostlin ....(1/2106)
*Nerostopis, čili, Mineralogia.(1/644)
*O přirozenosti rostlin, aneb, Rostlinář(1/326)
*O přirozenosti rostlin, aneb, Rostlinář, obsahugjcj popsánj a wyobrazenj rostlin podlé řádů přirozených zpořádané ..., ustanowený pro lékaře, hogiče, hospodáře, umělce, řemeslnjky a wychowatele(1/320)
*O přirozenosti rostlin, aneb, Rostlinář, obsahugjcj popsánj a wyobrazenj rostlin podlé řádů přirozených zpořádané ..., ustanowený pro lékaře, hogiče, hospodáře, umělce, řemeslnjky a wychowatele.(1/1008)
*O přirozenosti rostlin, aneb, Rostlinář, pro lékaře, hogiče, hospodáře, umělce, řemeslnjky a wychowatele(1/285)
*Obssjrné prostonárodnj naučenj o řemeslech a umělostech, čili Technologia wsseobecná a obzwlásstnj k poučenj a prospěchu wsselikých stawůw.(1/1400)
*Ssawectwo(1/400)
*Základowé Přjrodnictwj aneb Fyzyky a Matematyky potažené neboli smjssené.(1/428)
*Zbjrka 1677 hlaťopisných wýkresůw na čtyřiceti gednom obrazu předstawených náležegjcj k nerostopisu čili mineralogii Jana Swatopluka Presla(1/83)