System Kramerius
Document types
Alphabet
Author selection
Monograph selection
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

*Až na konec světa!(1/211)
*Bohatýrové ducha(1/266)
*Dunaj(1/390)
*Grundzüge einer Hyëtographie des Königreiches Böhmen(1/91)
*Kapesní logarithmické tabulky(1/172)
*Kapesní tabulky logarithmické jakož i jiné důležité tabulky pomocné jež pro školy střední upravil a sestavil F.J. Studnička(1/168)
*Karel Bedřich Gauss(1/57)
*Mikuláš Koprník(1/66)
*Názvy všech knih a pojednání, jež sepsal F.J. Studnička(1/8)
*O determinantech(1/68)
*O determinantech mocninných a sestavných(1/80)
*O počtu variačním(1/64)
*O pokroku fysikálním v posledním desítiletí(1/24)
*O povětrnosti(1/174)
*O původu a rozvoji nauky o číslech(1/24)
*O původu světla i tepla slunečního(1/15)
*O soustavě sluneční(1/144)
*Ryze analytický důkaz poučky, že mezi dvěma hodnotami, jež poskytují opačně označené výsledky, leží nejméně jeden realný kořen rovnice(1/39)
*Stručný světopis(1/117)
*Úvod do analytické geometrie v prostoru /(1/126)
*Všeobecné tvarosloví algebraické, čili, Nauka o konečných i nekonečných součtech čili řadách, součinech a podílech čili řetězcích(1/252)
*Výklady o funkcích monoperiodických, neboli, O nižších funkcích transcendentních(1/188)
*Z přírody(1/150)
*Zábavné rozhledy hvězdářské(1/140)
*Zábavy hvězdářské(1/126)
*Základové dešťopisu království Českého(1/96)
*Základové nauky o číslech.(1/154)
*Základové počtářství národo-hospodářského čili juridicko-politické arithmetiky(1/324)
*Základové vyšší mathematiky(1/770)