System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Internal Component Part
  Previous Internal Component Part Next Internal Component Part 
First Internal Component Part Go to 5 Internal Component Parts back /8  Go to 5 Internal Component Parts forward Last Internal Component Part 
Page
 
PDF
page range: (max. 0)
  
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Čelednj Wůdce, čili upřjmná a spasitedlná rada wšem we službě stogjcjm aneb do služby se chystagjsjm
* Type of Internal Component Part:
Chapter

* Component Part Identification:
6

* Main Title:
Kterak čeládka se k tomu nawozuge, aby na gednom mjstě dlauho neslaužila, ale pobudauc u gednoho pána rok aneb půl leta, aby se od něho odebrala, a u giného také služby okusila

* Page Reference:
s. 64 - 66;

* Language:
cze

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1400609Page: 64 65 66