System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Jitřenka, čili, První biblická čítanka pro útlou mládež
* Main Title:
Jitřenka, čili, První biblická čítanka pro útlou mládež
* Parallel Title:
První biblická čítanka pro útlou mládež

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Spolek Komenského
* Date of Publication:
1873
* Place of Publication:
V Praze

* Name of the Printer:
Hoblík a spol.
* Place of Printing:
v Pardubicích

* Physical Description:
   Size:
15 cm
   Extent:
168 s.

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
821-93
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
27-236.5
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 K 000054

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/12566951Page: [a] (Front Cover) [b] (Front End-Sheet) [c] (Title Page) [d] (Blank Page) [e] (Table of Contents) [f] (Table of Contents) [g] (Table of Contents) [h] (Blank Page) [i] [j] [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
 
Internal Component Part:
  Chapter - Jitřenka - s. [i] - [j];
Chapter - O těle - s. [1] - 3;
Chapter - Péče mateřská - s. 4 - 7;
Chapter - Péče otcovská - s. 8 - 12;
Chapter - O duši - s. 13 - 17;
Chapter - O dobrých anjelích - s. 17 - 20;
Chapter - O zlých anjelích - s. 20 - 24;
Chapter - O světě. Díl I. - s. 25 - 28;
Chapter - O světě. Díl II. - s. 28 - 31;
Chapter - O světě. Díl III. - s. 32 - 36;
Chapter - Adam a Eva - s. 36 - 38;
Chapter - O prvním hříchu - s. 39 - 43;
Chapter - O Synu Božím - s. 43 - 46;
Chapter - O Panně Marii - s. 47 - 49;
Chapter - O narození Pána Ježíše - s. 49 - 52;
Chapter - Pastýřové - s. 52 - 54;
Chapter - Mudrci - s. 54 - 57;
Chapter - Král Heródes - s. 57 - 60;
Chapter - Pokušení - s. 61 - 63;
Chapter - Dvanácte učedlníků - s. 64 - 66;
Chapter - První div - s. 67 - 69;
Chapter - Rozličné zázraky - s. 69 - 72;
Chapter - Hříšnice a Šimon - s. 73 - 75;
Chapter - Bouře na moři - s. 75 - 77;
Chapter - Dcera Jairova - s. 77 - 78;
Chapter - Chleby a ryby - s. 79 - 82;
Chapter - Vlídnost Ježíšova - s. 83 - 85;
Chapter - Modlitba Páně - s. 85 - 88;
Chapter - Ježíš předpověděl svou smrť - s. 89 - 90;
Chapter - Lazar - s. 91 - 94;
Chapter - Ježíš vjel do Jeruzaléma - s. 95 - 98;
Chapter - Chrám - s. 99 - 100;
Chapter - Jidáš - s. 100 - 102;
Chapter - Poslední večeře. Díl I. - s. 102 - 106;
Chapter - Poslední večeře. Díl II. - s. 106 - 107;
Chapter - Poslední večeře. Díl III. - s. 108 - 109;
Chapter - Zahrada - s. 110 - 113;
Chapter - Petrovo zapření - s. 114 - 117;
Chapter - Pontský Pilát - s. 118 - 122;
Chapter - Jidášova smrť - s. 122 - 123;
Chapter - Kříž. Díl I. - s. 124 - 126;
Chapter - Kříž. Díl II. - s. 127 - 128;
Chapter - Kříž. Díl III. - s. 129 - 131;
Chapter - Žoldnéři - s. 131 - 133;
Chapter - Hrob - s. 133 - 135;
Chapter - Vzkříšení - s. 135 - 138;
Chapter - Maria Majdaléna - s. 139 - 142;
Chapter - Dva přátelé - s. 142 - 147;
Chapter - Tomáš - s. 147 - 149;
Chapter - Oděd - s. 149 - 153;
Chapter - Na nebe vstoupení - s. 153 - 155;
Chapter - Petr v žaláři - s. 155 - 161;
Chapter - Jan - s. 162 - 164;
Chapter - Soudný den - s. 165 - 168;