System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Život a spisy Václava Bolemíra Nebeského
* Main Title:
Život a spisy Václava Bolemíra Nebeského

* Creator:
   Surname: Hanuš    Name: Josef

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
* Date of Publication:
1896
* Place of Publication:
V Praze

* Name of the Printer:
Tiskem J. Otty

* Physical Description:
   Size:
23 cm
   Extent:
iv, 175 s.

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
821.162.3-1-051
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
821.162.3-1
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
048.8
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 F 005523

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/12630479Page: [a] [I] (Title Page) [II] [III] IV [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 [165] 166 167 168 169 170 [171] (Index) 172 (Index) 173 (Index) 174 (Index) 175 (Index) [176] (Table of Contents)
 
Internal Component Part:
  Preface - s. [III] - IV;
Chapter - Rodiště, rodina, dětství, studie gymnasijní - s. [1] - 6;
Chapter - Příchod do Prahy. Studie filosofické. Národní probuzení. První přátelé - s. 6 - 16;
Chapter - Poesie. Její zdroj a význam - s. 16 - 30;
Chapter - Drobné básně a jejich motivy - s. 30 - 42;
Chapter - Protichůdci - s. 42 - 49;
Chapter - Umlknutí musy Nebeského. Snahy o vydání sebraných básní. Dojmy současníků - s. 49 - 53;
Chapter - Kritiky a jiné drobné články - s. 53 - 60;
Chapter - Odjezd do Vídně. Vídenské dopisy - s. 60 - 75;
Chapter - Soukromý život Nebeského ve Vídni 1843-1846 - s. 75 - 78;
Chapter - Návrat do Prahy. Dům Neuberkův. Přechod k pracím vědeckým - s. 78 - 83;
Chapter - Literárně historické zásady: Herder. Gervinus - s. 83 - 86;
Chapter - Písně br. Augusty. Několik slov o filosofii. Tristram. Alexandreis. Legendy. Mastičkář. Literatura lidu - s. 86 - 95;
Chapter - Rok 1848 a 1849: Nebeský co politik, žurnalista, poslanec a historik. Docentura - s. 95 - 104;
Chapter - Sekretářství musejní. Redakce Musejníka. Nové studie literárně-historické - s. 104 - 121;
Chapter - Ohlas Musejníka v české veřejnosti. Obzor a účinky jeho - s. 122 - 124;
Chapter - Život soukromý. Studie o Číně, španělských romancích a Calderonovi - s. 124 - 128;
Chapter - Listy Thorsonovy z r. 1858-1859. Polemika s I. J. Hanušem. Affaira Tagesbotská - s. 128 - 147;
Chapter - Od roku 1859-1873: Soukromé poměry. Činnost úřední. Nové studie (Aischylos, Aristofanes) - s. 147 - 152;
Chapter - Další studie o prostonárodní literatuře. Novořecké písně. Kalevala - s. 153 - 157;
Chapter - Poslední studie o české literatuře: Kralodvorský rukopis. Mater verborum. Mastičkář. Dějiny Musea a Matice. Historie ožilosti naší národnosti a literatury - s. 157 - 159;
Chapter - Veřejný i soukromý život v letech šedesátých a sedmdesátých - s. 159 - 161;
Chapter - Devítileté utrpení a smrt - s. 161 - 164;
Chapter - Chronologický seznam prací Nebeského - s. [165] - 170;
Chapter - Ukazatel - s. [171] - 175;