System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Žiwý Růženec
* Main Title:
Žiwý Růženec
* Sub-Title:
sbjrka některých pobožnostj, w nyněgssjch časech w Cjrkwi řjmskokatolické užjwaných
* Parallel Title:
Živý Růženec

* Creator:
   Surname: Dominik    Name: Karel

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
K. Dominik
* Date of Publication:
1852
* Place of Publication:
W Praze

* Physical Description:
   Size:
18 cm
   Extent:
310 s.

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
272-532.3/.4
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
272-534.35
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
035
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 F 000874

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/12636658Page: [a] [b] (Title Page) [c] (Blank Page) [1] [2] [3] 4 5 6 [7] [8] [9] [10] (Blank Page) [11] 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 [26] [27] [28] (Blank Page) 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] [40] (Blank Page) 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 [50] [51] [52] (Blank Page) 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] [85] [86] (Blank Page) 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [106] 107 108 109 110 111 112 113 114 [115] [116] (Blank Page) 117 118 119 120 121 122 [123] (Blank Page) [124] 125 126 127 128 129 130 [131] [132] (Blank Page) 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 [146] 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 [191] 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 [255] [256] (Blank Page) 257 258 259 260 [261] [262] (Blank Page) 263 [264] 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 [289] 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 [309] 310 [311] (Table of Contents) [312] (Table of Contents) [313] (Table of Contents) [314] [315] [316]
 
Internal Component Part:
  Preface - s. [3] - 6;
Chapter - Wyswětlenj prwnjho obrázku - s. [7] - [7];
Chapter - Wěnowánj sw. Dominikowi - s. [8] - [10];
Preface - Předmluwa k prwnjmu wydánj - s. [11] - 15;
Chapter - Aposstolské Breve - s. [16] - 22;
Chapter - Modlitba k Matce Božj růženecké - s. [23] - 25;
Chapter - Patnáctero tagemstwj sw. růžence - s. [26] - 45;
Chapter - Marianský žaltář - s. [46] - 49;
Chapter - Uctěnj tagemstwj Srdce Pána Ježjsse - s. [50] - [52];
Chapter - Půwod pobožnosti k uctěnj Srdce Pána Ježjsse - s. 53 - 55;
Chapter - Způsob přiwtělenj se do bratrstwa - s. 56 - 56;
Chapter - Plnomocnj odpustkowé - s. 56 - 57;
Chapter - Modlitby - s. 57 - 61;
Chapter - Uctěnj tagemstwj neyswětěgssjho Srdce Pána Ježjsse - s. 61 - 67;
Chapter - Wzdychánj k neyswětěgssjmu Srdci Ježjssowu - s. 67 - 70;
Chapter - Modlitby k některým Swatým, kteřj Božské Srdce Pána Ježjsse zwlásstě ctili - s. 70 - 105;
Chapter - Některá giná užitečná cwičenj - s. [106] - 288;
Chapter - Pjsně rozličného obsahu - s. [289] - 310;