System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Prawá sjla křesťanské dusse
* Main Title:
Prawá sjla křesťanské dusse
* Sub-Title:
modlitby w Duchu Božjm : pobožnosti pro křesťany katolické
* Parallel Title:
Pravá síla křesťanské duše

* Creator:
   Surname: Tomsa    Name: František, Bohumil

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Bedřich Stýblo
* Date of Publication:
1856
* Place of Publication:
V Praze

* Name of the Printer:
K. Bellmann

* Physical Description:
   Size:
16 cm
   Extent:
xii, 264 s.

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
272-534.3
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
272-532.3/.4
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
27-564
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
035
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 F 000925

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/12850933Page: [a] (Front Cover) [b] (Front End-Sheet) [c] (Blank Page) [d] [e] (Title Page) [f] (Blank Page) [g] (Table of Contents) [h] (Table of Contents) [i] (Table of Contents) [j] (Table of Contents) [k] (Table of Contents) [l] (Blank Page) [I] II III IV V VI VII VIII IX X XI XII [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 [265] [266] [267] (Back End-Sheet) [268] (Back Cover)
 
Internal Component Part:
  Preface - O prospěssnostech modlitby, a kterak se slussně modliti máme - s. [I] - XII;
Chapter - Modlitby rannj - s. [1] - 4;
Chapter - Modlitby wečernj - s. 4 - 8;
Chapter - Modlitby messnj - s. 8 - 21;
Chapter - Pjsně messnj - s. 21 - 46;
Chapter - Modlitby zpowědnj - s. 47 - 73;
Chapter - Pobožnosti odpolednj - s. 73 - 85;
Chapter - Pobožnosti Marianské - s. 85 - 97;
Chapter - Pobožnosti wsseobecné na wsseliké swátky za celý rok - s. 98 - 117;
Chapter - Pobožnosti postnj - s. 118 - 164;
Chapter - Na slawnost wzkřjssenj Páně - s. 164 - 169;
Chapter - Na Božj hod welikonočnj - s. 169 - 171;
Chapter - Pobožnosti o křížowých dnech - s. 171 - 175;
Chapter - Na slawnost nanebewstoupenj Páně - s. 176 - 178;
Chapter - Na slawnost swatodussnj - s. 178 - 183;
Chapter - Na slawnost neyswětěgssj Trogice - s. 183 - 185;
Chapter - Na slawnost Božjho těla - s. 186 - 193;
Chapter - Na slawnost poswěcenj chrámu - s. 193 - 198;
Chapter - Na slawnost wssech swatých - s. 198 - 200;
Chapter - Na den památky wssech w Kristu zesnulých - s. 200 - 201;
Chapter - Pobožnosti k sw. patronům, gakož i we wsselikých důležitostech a potřebách wezdegssjho žiwota - s. 202 - 219;
Chapter - Pobožnosti a obřady sw. křtu - s. 219 - 224;
Chapter - Modlitby při umjragjcjch - s. 224 - 226;
Chapter - Litanie a modlitby po skonánj - s. 226 - 228;
Chapter - Některé pjsně - s. 229 - 264;