System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Psaní k mládeži o blahoslavenství časného se k Pánu obrácení
* Main Title:
Psaní k mládeži o blahoslavenství časného se k Pánu obrácení
* Sub-Title:
z horlivé lásky napsáno jedním, který nestydí se slouti mladým kazatelem

* Creator:
   Surname: Voltersdorf    Name: Arnošt, Bohumil

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Spolek Komenského
* Date of Publication:
mezi 1877 a 1897
* Place of Publication:
V Praze

* Name of the Printer:
V Neubert

* Physical Description:
   Size:
16 cm
   Extent:
157 s.

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní předloha;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
27-4
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 J 000355

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/21117241Page: [1] (Title Page) [2] [3] 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 [158] (Table of Contents) [159] (Table of Contents) [160] (Blank Page)
 
Internal Component Part:
  Preface - s. [3] - [9];
Chapter - Opravdového obrácení jest mládeži zapotřebí, aby blaženou byla - s. 10 - 12;
Chapter - Kdo jest náš Stvořitel? Trůjjediný Bůh - s. 12 - 17;
Chapter - Význam a obsah slova: Stvořitel - s. 17 - 21;
Chapter - Máme na Stvořitele svého pamatovati - s. 21 - 22;
Chapter - Skrze to má srdce naše býti hnuto a obráceno - s. 22 - 26;
Chapter - Že obrácení se v mladosti jest obzvláště blahoslavené - s. 26 - 28;
Chapter - Obrácení se v mladosti jest snadnější než v starém věku - s. 28 - 35;
Chapter - Obrácení se v mladosti jest mnohem jistější než v starém věku - s. 35 - 39;
Chapter - Obrácení se v mladosti jest mnohem blaženější než v starém věku, neboť mládež taková uniká mnohému zlému - s. 39 - 50;
Chapter - Dosahuje mnohých prospěchů před jinými, a to nejprve tělesných - s. 50 - 57;
Chapter - Prospěchy duchovní: 1. Může nejkrásnější svůj květ obětovati Pánu - s. 58 - 60;
Chapter - 2. Okouší obzvláštní otcovské lásky Boží a Spasitelovy - s. 60 - 64;
Chapter - Příklady z Písma svatého o něžné lásce Boží a Páně - s. 65 - 79;
Chapter - 3. Tovaryši jejími stávají se anjelé - s. 80 - 81;
Chapter - 4. Jest lidem nad jiné milá - s. 81 - 83;
Chapter - 5. Požívá pravé radosti a pravého štěstí - s. 83 - 89;
Chapter - 6. Béře lepší zrůst v svém křesťanství - s. 89 - 102;
Chapter - 7. Stává se zvláštním nástrojem moci a slávy Boží - s. 102 - 116;
Chapter - 8. Korunuje své šediny velikou ozdobou a radostí - s. 116 - 128;
Chapter - 9. Připravuje sobě smrtelné lože lehké a sladké - s. 128 - 130;
Chapter - Pobožné mládeže blaho věčné - s. 131 - 136;
Chapter - Závěrka a sice: srdečná prosba k mládeži, několik biblických příkladů o mládeži bezbožné, a přivlastnění tohoto listu - s. 137 - 148;
Unspecified - Doslov k mládeži - s. 149 - 157;