System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Streyčka Bohuslawa rozmluwy s dětmi o mechanických schopnostech zwjřat
* Main Title:
Streyčka Bohuslawa rozmluwy s dětmi o mechanických schopnostech zwjřat
* Parallel Title:
Strejčka Bohuslava rozmluvy s dětmi o mechanických schopnostech zvířat

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Synowé Bohumila Haase
* Date of Publication:
1849
* Place of Publication:
W Praze

* Physical Description:
   Size:
15 cm
   Extent:
140 s.

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní předloha;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
591.1
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
592/599
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
0.053.2
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 K 011181

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/21151407Page: [d] (Title Page) [e] [1] [2] [3] [4] (Blank Page) [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 [141] (Table of Contents) [142] (Table of Contents)
 
Internal Component Part:
  Chapter - Streyček Bohuslaw wyprawuge dětem o wose, která gako truhlář pilau a struhákem pracuge - s. [5] - 10;
Chapter - O wrtawé mausse, čili wrtawce a o giných hmyzech, které gakýmsi čepownjkem djry wywrtáwagj - s. 10 - 16;
Chapter - O zwjřatech, která kregčugj - s. 17 - 27;
Chapter - O wose, která prwnj na swětě papjr dělala - s. 27 - 36;
Chapter - O starém Kristiánowi ; o wčelách, které magj kartáčky a kossjčky, o ptáku s dlátem a o komáru s pussťadlem - s. 37 - 45;
Chapter - O zwjřatech, která gako zednjci pracugj - s. 45 - 53;
Chapter - O zwjřatech, která lopatami zem rozrýwagj, a o zwjřeti, které dráty táhne - s. 54 - 62;
Chapter - O dwjřkách se zámečkem a záworkau od pawauka dělaných ; a o rozdjlu mezi stwořenjm Božjm a djlem lidským - s. 62 - 69;
Chapter - O filosofowi a o geho papjrowém draku. O mrawencjch, kteřj magj ssjdla, a města, schody a mosty stawěgj - s. 70 - 80;
Chapter - O bjlých mrawencjch dálssj wyprawowánj - s. 80 - 85;
Chapter - O giných mrawencjch, kteřj také domy stawj a klenau, a powjdka o welmi čiperném mrawenci, který poněkud rozum mjti se zdá - s. 86 - 90;
Chapter - O mrawencjch, kteřj wedau wogny a wespolek se potýkagj ; a o giných, kteřj kradau a otroky magj - s. 91 - 98;
Chapter - Malá cesta po wodě ; o hmyzjch, které si lodě a wory stawěgj ; o giných, které wodu pumpugj a sskrabossky nosj - s. 98 - 110;
Chapter - O hmyzech s lapačjmi klesstičky, o tom, gaká ge mussj noha, aby stropech běhati mohla - s. 111 - 119;
Chapter - O dělánj klobauku ; o zwjřatech, která gako klobaučnjci plst dělagj - s. 120 - 133;
Chapter - O ptácjch, kteřj tkagj ; o giném ptáku, gemuž politik řjkagj ; powjdka o několika filosofech, a o tom, čemu by se děti z těchto rozmluw naučiti mohly - s. 133 - 140;