System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Katalog Školského oddělení na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze roku 1895
* Main Title:
Katalog Školského oddělení na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze roku 1895
* Parallel Title:
Školské oddělení na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze 1895

* Contributor:
   Surname: Čihák    Name: Václav    Role: Other
   Surname: Novák    Name: Jan, Václav    Role: Other

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Šk. odb. N.V.Č.
* Date of Publication:
1895
* Place of Publication:
V Praze

* Name of the Printer:
J. Stolař

* Physical Description:
   Size:
16 cm
   Extent:
xii, 251 s.

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní předloha;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
061.4
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
37
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
437.3
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
083.824
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 K 013807

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/21323751Page: [a] (Front Cover) [b] (Front End-Sheet) [c] (Advertisement) [d] (Advertisement) [e] (Advertisement) [f] (Advertisement) [I] (Title Page) [II] (Blank Page) [III] IV V VI [VII] VIII IX [X] [XI] XII [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 [249] 250 251 [252] (Advertisement) [253] (Advertisement) [254] (Advertisement) [255] (Advertisement) [256] (Advertisement) [257] (Advertisement) [258] (Advertisement) [259] (Advertisement) [260] (Advertisement) [261] (Advertisement) [262] (Advertisement) [263] (Advertisement) [264] (Advertisement) [265] (Advertisement) [266] (Advertisement) [267] (Advertisement) [268] (Advertisement) [269] (Advertisement) [270] (Advertisement) [271] (Table of Contents) [272] (Blank Page) [273] (Back End-Sheet) [274] (Back Cover)
 
Internal Component Part:
  Chapter - Náš úkol a cíl - s. [III] - VI;
Chapter - Členové odboru školského - s. [VII] - IX;
Chapter - Rozvrh obou pavilonů s orient. plánkem - s. [X] - XII;
Chapter - Náčrt dějin českého školství - s. [1] - 17;
Chapter - Statistika škol, žactva a učitelstva českoslovanského v době nejnovější - s. 17 - 22;
Chapter - Popis českého dítěte - s. 22 - 37;
Chapter - Výchova mládeže mimo školu - s. 38 - 73;
Chapter - České školy mateřské a opatrovny - s. 73 - 85;
Chapter - Školy obecné a měšťanské - s. 85 - 171;
Chapter - Školy pokračovací a odborné - s. 171 - 183;
Chapter - Pokračovací školy obchodní - s. 183 - 192;
Chapter - Dívčí školy vyšší, obchodní, pokračovací a odborné - s. 192 - 195;
Chapter - Školní budovy - s. 195 - 202;
Chapter - Stará škola - s. 202 - 204;
Chapter - O zřizování českých škol obecných a jich zřízení - s. 204 - 210;
Chapter - Paedagogický Slavín - s. 211 - 217;
Chapter - Museum Komenského - s. 217 - 221;
Chapter - Učitelstvo českoslovanské - s. 222 - 224;
Chapter - Pokračovací kursy pro učit. škol obecných - s. 224 - 225;
Chapter - Hmotné poměry učitelstva - s. 225 - 230;
Chapter - Organisace učitelstva - s. 230 - 231;
Chapter - Literatura paedagogická - s. 231 - 236;
Chapter - Časopisy učitelské - s. 236 - 239;
Chapter - České školní knihy pro školy obecné - s. 239 - 248;
Unspecified - Příspěvky na vypravení školského oddělení - s. [249] - 251;