System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Studentský Seminář v Českých Budějovicích
* Main Title:
Studentský Seminář v Českých Budějovicích

* Creator:
   Surname: Hoffmann    Name: Josef

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Tisk biskupské kněhtiskárny Hynka Wolfa
* Date of Publication:
1878
* Place of Publication:
V Budějovicích

* Physical Description:
   Size:
19 cm
   Extent:
107 s.

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
373/378.014.521
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
437.319
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
082.2
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 H 000344

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/21765718Page: [1] (Title Page) [2] [3] [4] (Blank Page) [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 [108] (Table of Contents) [109] (Table of Contents) [110] (Blank Page)
 
Internal Component Part:
  Preface - s. [3] - [4];
Chapter - Péče církve o vychování kněžstva v dobách nejstarších - s. [5] - 7;
Chapter - Zvláštní ustanovení sněmu Tridentského o seminářích - s. 7 - 9;
Chapter - Semináře v Čechách dle nařízení sněmu Tridentského - s. 9 - 12;
Chapter - Porušený směr seminářů vlivem mělkého racionalismu - s. 12 - 14;
Chapter - Knězský seminář v Českých Budějovicích - s. 14 - 16;
Chapter - Studentský seminář v Českých Budějovicích - s. 16 - 18;
Chapter - Pastýřský list za příčinou založení studentského semináře - s. 19 - 25;
Chapter - Kyžené výsledky biskupského provolání - s. 25 - 28;
Chapter - Stanovy studentského semináře - s. 28 - 35;
Chapter - Zkvétání studentského semináře - s. 35 - 39;
Chapter - První počátkové netušeného českého gymnasia - s. 40 - 43;
Chapter - Upřímná péče Jeho bisk. Excellence zachovati povahu a ráz studentského semináře - s. 43 - 45;
Chapter - Radostné uvítání projevené snahy Jeho biskupské Excellence v kruzích vlasteneckých - s. 45 - 49;
Chapter - Slavnost kladení základního kamene - s. 50 - 54;
Chapter - Zklamaná radost - s. 54 - 59;
Chapter - Zařízení gymnasia a to biskupského - s. 59 - 62;
Chapter - Souhlas veškeré diecése s rozhodnutím Jeho bisk. Excellence - s. 62 - 65;
Chapter - Studentský seminář dle zákona sněmu Tridentského - s. 65 - 70;
Chapter - Chrám sv. Vácslava - s. 70 - 73;
Chapter - Upravení a vnitřní zařízení chrámu sv. Vácslava - s. 73 - 80;
Chapter - Slavnost svěcení chrámu sv. Vácslava - s. 80 - 84;
Chapter - Dálší děje ústavu Svatovácslavského - s. 85 - 88;
Chapter - Žádost, by gymnasium přešlo do státní správy - s. 88 - 93;
Chapter - Uvítání Jeho c. k. Výsosti c. k. korunního Prince Rudolfa v ústavu - s. 93 - 95;
Chapter - Provedení Nejvyššího Císařského rozhodnutí - s. 95 - 98;
Chapter - Nynější stav studentského semináře - s. 99 - 107;