System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Wyučowánj w náboženstwj pro dospělegssj mládež křesťansko-katolické Cýrkwe a pro wssecky, kteřjž swé známosti náboženstwj ... rozssiřiti a upewniti chtj
* Main Title:
Wyučowánj w náboženstwj pro dospělegssj mládež křesťansko-katolické Cýrkwe a pro wssecky, kteřjž swé známosti náboženstwj ... rozssiřiti a upewniti chtj
* Parallel Title:
Vyučování v náboženství pro dospělejší mládež křesťansko-katolické Církve a pro všechny, kteří své známosti náboženství ... rozšířiti a upevniti chtí

* Contributor:
   Surname: Neděle    Name: Filip Prokop    Role: Translator

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Filip Neděle
* Date of Publication:
1813
* Place of Publication:
W Brně

* Name of the Printer:
(Jan Giřj Gastl)

* Physical Description:
   Size:
19 cm
   Extent:
270 s. ;

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
snížená čitelnost

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
272-184.3
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
272-1/-9
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
27-282.4
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(075)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 K 075465

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1371432Page: [a] (Title Page) [b] [c] [d] (Blank Page) [e] [f] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] (Table of Contents) [n] (Table of Contents) [o] (Table of Contents) [p] (Blank Page) [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 [27] 28 29 30 [31] 32 33 [34] 35 [36] 37 38 39 40 41 42 [43] 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 [172] 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 [192] 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 [211] 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
 
Internal Component Part:
  Chapter - Gest Stwořitel a zachowáwatel wssech wecý Bůh - s. 10 - 22;
Chapter - Bůh stwořil zem - s. [23] - 26;
Chapter - Prwnj lidi - s. [27] - 30;
Chapter - Buh zgewil se prwnjm lidem - s. [31] - 32;
Chapter - Vrčenj človwěka - s. 32 - 33;
Chapter - Buh stwořil mjmo lidj též andělé - s. [34] - [36];
Chapter - Pád prwnjch lidj - s. [36] - 39;
Chapter - Hřjch dědicný - s. 39 - 42;
Chapter - Zasljbenj Mesyásse neb Wykupitele - s. [43] - 44;
Chapter - Připrawy Božské k přijsstj Wykupitele ... - s. [45] - 52;
Chapter - Skutečné přjsstj Wykupitele swěta - s. 52 - 68;
Chapter - Gežjš wyhlásyl se a dokázal že swěta Wykupitel gest - s. [69] - 72;
Chapter - Gežjš wyswětlil, w gakém smyslu on swěta Wykupitelem ... - s. 72 - 76;
Chapter - Gežiš gest Buh a člowěk spolu - s. 76 - 78;
Chapter - Gežjš včil Boha dobře znáti ... - s. [79] - 105;
Chapter - Gežiš včil, že gest třetj Božská osoba Duch swatý - s. 105 - 106;
Chapter - Gežiš včil, že s Duchem swatým gedno gest - s. [107] - 108;
Chapter - Gežiš včil, mrawné se chowánj člowěka ... - s. 108 - 165;
Chapter - Gežjš včil, na čem to při plněnj powinnostj záležj ... - s. 165 - 171;
Chapter - Gežjš včil, o stawu člowěka po smrti ... - s. [172] - 191;
Chapter - Gežissowo vtrpenj a smrt - s. [192] - 204;
Chapter - Gežjš w předpekli - s. 204 - 206;
Chapter - Wztřissenj a na nebe wstaupenj Gežjsse - s. 206 - 210;
Chapter - Seslánj Ducha swatého ... - s. [211] - 216;
Chapter - Spořádánj Cýrkwe křesťanské ... - s. 216 - 270;