System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Biblické učení o krvi Ježíše Krista
* Main Title:
Biblické učení o krvi Ježíše Krista

* Creator:
   Surname: Reid    Name: William

* Contributor:
   Surname: Kašpar    Name: Ludvík, Bohumil    Role: Other
   Surname: Krajan    Name: Bohumil    Role: Translator

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Spolek Komenského
* Date of Publication:
1873
* Place of Publication:
V Praze

* Physical Description:
   Size:
16 cm
   Extent:
128 s. ;

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
27-185.53
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
27
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
27-277.2
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(0:82-4)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 J 000325

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/11466633Page: [I] [II] (Blank Page) [III] (Title Page) [IV] (Blank Page) [V] VI VII VIII [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 [48] 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 106 107 [108] 109 110 111 112 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 [129] (Table of Contents) [130] (Table of Contents)
 
Internal Component Part:
  Chapter - O odpuštění hříchů skrze krev Ježíše Krista - s. [25] - 32;
Chapter - O tom, kterak nás krev Ježíše Krista očišťuje od hříchův - s. [33] - 42;
Chapter - Pokoj náš a radost naše se nezakládá na poznání hřícha ale na krvi Krista Ježíše - s. [43] - 47;
Chapter - List, v kterém se pojednává o krvi Kristově - s. [48] - 51;
Chapter - Spasení skrze krev Krista Ježíše darť jest Boží - s. [52] - 61;
Chapter - Krev Krista Ježíše jest jediný základ našeho pokoje s Bohem - s. [62] - 73;
Chapter - O znovuzrození člověka skrze krev Ježíše Krista - s. [74] - 83;
Chapter - Víra v krev Kristovu ku spasení nevyhnutelna - s. [84] - 90;
Chapter - Krev Kristova jest pramenem života a pokoje věřícímu - s. [91] - 99;
Chapter - Víra v krev Krista Ježíše jest původem posvěcení - s. [100] - 107;
Chapter - Krev Krista Ježíše jest jádro a podstata evanjelium - s. [108] - 116;
Chapter - Ducha svatého svědectví o krvi Ježíše Krista - s. [117] - 123;
Chapter - Doklady z symbolických a jiných spisův Jednoty Českobratrské - s. [124] - 128;