System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Obrazy ze života rolnického na Valašsku od XVI. do XIX. století
* Main Title:
Obrazy ze života rolnického na Valašsku od XVI. do XIX. století

* Creator:
   Surname: Domluvil    Name: Eduard

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
E. Domluvil
* Date of Publication:
1900
* Place of Publication:
Meziříčí nad Bečvou

* Name of the Printer:
Bratří Chrastinové

* Physical Description:
   Size:
19 cm
   Extent:
270 s.

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha; nekonzistence číslování stran;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
908(437.32-18)
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
63-051
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
049
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 J 003527

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/12265052Page: [I] (Title Page) [II] (Blank Page) [III] [IV] (Blank Page) [V] VI VII VIII [3] 4 5 6 7 [8] (Blank Page) [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 (Index) 268 (Index) 269 (Index) 270 (Index) [271] (Table of Contents) [272] (Blank Page) [273] [274] (Blank Page)
 
Internal Component Part:
  Chapter - Památce pánů Bernarda a Baltazara z Žerotína - s. [III] - VIII;
Preface - s. [3] - [8];
Chapter - Náboženství, mravy a národnost předku - s. [9] - 17;
Chapter - Naše vesnice a usedlosti čili grunty jejich - s. 17 - 25;
Chapter - Správa obce a jejího jmění - s. 25 - 38;
Chapter - Obydlí a hospodářská stavení - s. 38 - 40;
Chapter - Polnosti a jejich úrody - s. 41 - 46;
Chapter - Zahrady a louky, lesy a vody - s. 46 - 52;
Chapter - Život rodinný - s. 52 - 64;
Chapter - O čeledi domácí - s. 64 - 67;
Chapter - O dědění a věně - s. 67 - 74;
Chapter - O výminkářích a výminku - s. 74 - 78;
Chapter - Péče předkův o sirotky - s. 79 - 90;
Chapter - Chov dobytka - s. 90 - 96;
Chapter - Včelaření - s. 96 - 105;
Chapter - O nářadí hospodářském a domovním - s. 105 - 110;
Chapter - Poměr vesničanů k vrchnosti - s. 111 - 122;
Chapter - Osazení gruntů - s. 122 - 130;
Chapter - Zvelebování usedlostí - s. 130 - 136;
Chapter - Umenšování a dělení usedlostí - s. 136 - 142;
Chapter - Nesnáze předkův - s. 142 - 154;
Chapter - O zběhlých s gruntů - s. 154 - 159;
Chapter - O sehnání s gruntu - s. 159 - 161;
Chapter - Kolik pole předkové asi obdělávali - s. 162 - 167;
Chapter - Polní, luční a lesní trati - s. 167 - 172;
Chapter - Živnosti vesničanů nerolnické - s. 172 - 184;
Chapter - Oděvy našich předků, jejich cit pro krásu - s. 184 - 192;
Chapter - Poměry peněžité a obchody předkův - s. 192 - 209;
Chapter - Srovnání našeho kraje horského s horským krajem německým ve vlasti naší - s. 209 - 225;
Chapter - Jmění nemovité obcí našich v XIX století - s. 225 - 230;
Chapter - Závěrečné úvahy - s. 230 - 246;
Chapter - Přílohy - s. 246 - 266;
Unspecified - Rejstřík jmen osob a věcí - s. 267 - 270;