System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Průmyslné návrhy
* Main Title:
Průmyslné návrhy
* Sub-Title:
jakby zámožní a chudí občané ... vzorná, průmyslná ... města ... zakládati měli, ...

* Creator:
   Surname: Kampelík    Name: František, Cyril

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
F.C. Kampelík
* Date of Publication:
1859
* Place of Publication:
Hradec Králové

* Name of the Printer:
(Lad. Pospíšil)

* Physical Description:
   Size:
19 cm
   Extent:
236 s. ;

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha; nekonzistence číslování stran;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
314.72
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
338
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(436)
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(049)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 J 020506

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/183228Page: [a] (Title Page) [b] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 228 229 230 231 232 233 234 235 236 [237] (Table of Contents) [238] (Table of Contents)
 
Internal Component Part:
  Chapter - Pohled na lidnatostˇ naší Rakousie - s. [9] - 10;
Chapter - Líčení zmahajecího se svízelu u nás, a odkud pramení - s. 10 - 21;
Chapter - Spotřeba či odkupnictvo - s. 21 - 22;
Chapter - Nářek lichý na fabričný průmysl - s. 22 - 32;
Chapter - Pohled na působenie průmyslného ducha ... - s. 32 - 39;
Chapter - Obraz anglického průmyslu - s. 39 - 44;
Chapter - Spolkovnosť v našem sousedstvu ... - s. 44 - 49;
Chapter - Další vyobrazenie průmyslného spolčovacího ducha ... - s. 49 - 56;
Chapter - Naše povaha - s. 56 - 63;
Chapter - Krátký životopis chudiny na jizerském pohořiu ... - s. 63 - 73;
Chapter - Dobrá pomoc proti svízelu, který nám hrozí - s. 73 - 77;
Chapter - Něco pro výstrahu a na rozmyšlenou - s. 77 - 83;
Chapter - Vyzvánie polského časopisu Switu - s. 83 - 84;
Chapter - Dobré návěštie a povzbuzenie ze Sedmihrad - s. 85 - 89;
Chapter - Dobromyslné pokynutie z Horvatska k opatrnosti radící - s. 89 - 92;
Chapter - Důležitá upomínka našeho času - s. 92 - 97;
Chapter - A kde by řemeslní, přičinliví Čechoslované nové vzorné osady městské s dobrým prospěchem zakládati mohli? - s. 97 - 104;
Chapter - Bližší dopatřenie na Pokarpatie ... - s. 105 - 111;
Chapter - Jaké osady by naši stěhovalci na Podkarpatiu zakládati měli, aby se dařily? - s. 112 - 147;
Chapter - Péče představenstva na novej osadě - s. 147 - 149;
Chapter - Moc správy vedoucí a připuzujoucí na novej osadě - s. 149 - 152;
Chapter - Nesnáze novej osady - s. 152 - 155;
Chapter - Zevrubnější návrhy, jak by se vzorné průmyslné osady na karpatských zemích zaváděti daly ... - s. 155 - 157;
Chapter - Prvý způsob, jak by nové průmyslné město snadno zniklo - s. 157 - 159;
Chapter - Druhý způsob zniku pro nové městské osady - s. 159 - 164;
Chapter - Rolnické proletárstvo - s. 164 - 167;
Chapter - Pozorujme řemeslnické proletárstvo - s. 167 - 173;
Chapter - Třetí způsob, jak by se nové vzorné osady snadno dařily - s. 173 - 174;
Chapter - Nákres smlouvy mezi společníky ... - s. 174 - 177;
Chapter - Výsady pro novou osadu od c. k. vlády žádatebné - s. 177 - 183;
Chapter - Čtvrtý způsob - s. 183 - 183;
Chapter - Zákon kolonisacie v naší rakouskej říši - s. 184 - 189;
Chapter - Bez odvahy není oblahy - s. 189 - 194;
Chapter - Na každém místě je polovičné nebe, kde lidé lidmi jsouce sebe vespolek milujou - s. 194 - 198;
Chapter - Nehraď se plotmi, ale přátelmi - s. 198 - 200;
Chapter - Kdo nedbalým ve práci, bratr je mrháčův a velký svůj škůdník - s. 200 - 206;
Chapter - Kdo plevy seje, málo nažne - s. 206 - 208;
Chapter - Skutečná podobizna řádného dělníka - s. 208 - 212;
Chapter - Chtěje najlépe přestaň na tom, co může býti - s. 213 - 216;
Chapter - Upřímná slova o Concordii na Slovensku vyšlej - s. 217 - 225;
Chapter - Přítomné věci opatruj, o budoucí pečuj - s. 228 - 231;
Chapter - Sousedova pohroma toběť výstrahou - s. 232 - 236;