System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Pokrm dusse, aneb, Cwičenj se w pobožnosti pro dobré katolické Křesťany obzwlásstně při Mssi swaté na wssecky weyročnj slawnosti a swátky Pána nasseho, ...
* Main Title:
Pokrm dusse, aneb, Cwičenj se w pobožnosti pro dobré katolické Křesťany obzwlásstně při Mssi swaté na wssecky weyročnj slawnosti a swátky Pána nasseho, ...
* Parallel Title:
Pokrm duše, aneb, Cvičení se v pobožnosti pro dobré katolické Křesťany obzvláštně při Mši svaté na všecky výroční slavnosti a svátky Pána našeho, ...
* Parallel Title:
Cvičení se v pobožnosti pro dobré katolické Křesťany obzvláštně při Mši svaté na všecky výroční slavnosti a svátky Pána našeho, ...
* Parallel Title:
Cwičenj se w pobožnosti pro dobré katolické Křesťany obzwlásstně při Mssi swaté na wssecky weyročnj slawnosti a swátky Pána nasseho, ...

* Contributor:
   Surname: Rautenkranc    Name: Josef, Miloslav    Role: Translator

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Frantissek Geřábek
* Date of Publication:
1803
* Place of Publication:
W Praze

* Physical Description:
   Size:
17 cm
   Extent:
226 s. ;

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
272-534.35
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
272-532.3/.4
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
27-564
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(035)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 G 000938

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1202447Page: [a] (Title Page) [b] (Blank Page) [c] [d] [e] [f] (Index) [g] (Index) [h] (Index) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 681 [198] 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
 
Internal Component Part:
  Chapter - Rannj pobožnost - s. 1 - 5;
Chapter - Wečernj pobožnost - s. 6 - 8;
Chapter - Nedělnj pobožnost - s. 8 - 10;
Chapter - Kázanj - s. 10 - 13;
Chapter - Poznánj Boha, trogj nedělnj rozgjmánj - s. 14 - 24;
Chapter - Vctěnj Boha w trogjch litanyjch - s. 24 - 30;
Chapter - Wděčnost k Bohu w trogjch litanyjch - s. 30 - 35;
Chapter - Daufánj w Boha w trogjch litanyjch - s. 35 - 40;
Chapter - O Modlitbě, kterak a zač se modliti máme - s. 40 - 49;
Chapter - Prosby křesťanské - s. 49 - 53;
Chapter - Orodowánj - s. 53 - 59;
Chapter - Wyznánj wjry, Otčenáš, Zdráwas - s. 59 - 68;
Chapter - Krátké wnitřnj modlitby a wzdechnutj - s. 68 - 69;
Chapter - Poznánj a vctěnj Gežjsse Krysta, s Litanyemi - s. 69 - 80;
Chapter - O welebné Swátosti oltářnj, a Oběti Msse swaté - s. 80 - 82;
Chapter - Weyklad Msse swaté - s. 82 - 88;
Chapter - Modlitby Messnj - s. 88 - 102;
Chapter - Rozgjmánj Messnj o vmučenj a smrti Pána nasseho s Litanyemi - s. 103 - 114;
Chapter - Připrawenj se k smrti, a kagjcý mysslenj v Křjže Gežjssowa - s. 114 - 119;
Chapter - Pobožnost Messnj w čas Adwentnj a Wánočnj - s. 119 - 127;
Chapter - Pobožnost Welikonočnj, a na nebe wstaupenj - s. 128 - 133;
Chapter - Pobožnost Swatodussnj, a Swátky S. Aposstolů - s. 133 - 136;
Chapter - Pobožnost na slawnost Sw. Trogice - s. 137 - 138;
Chapter - Pobožnost Poswěcenj chrámu, a kdykoli - s. 138 - 140;
Chapter - Wjra, naděge, láska - s. 141 - 145;
Chapter - Pobožnost k P. Maryi s Litanyemi - s. 146 - 150;
Chapter - Pobožnost S. Jozefu - s. 150 - 151;
Chapter - Pobožnost S. Anně - s. 151 - 152;
Chapter - Pobožnost w zrussený swátek - s. 152 - 153;
Chapter - Pobožnost k Sw. Angelům - s. 154 - 156;
Chapter - Pobožnost k rozličným Swatým - s. 156 - 169;
Chapter - Potěssitedlné modlitby - s. 169 - 175;
Chapter - Modlitba w čas bauřky - s. 175 - 178;
Chapter - Modlitba za zemské půžitky - s. 179 - 180;
Chapter - Zpowěd a přigjmánj - s. 180 - 208;
Chapter - Křesťanská památka zemřelých s Litanyemi - s. 208 - 216;
Chapter - Křesťanské mrawnj včenj - s. 217 - 226;