System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Památky staroboleslavské, čili, Prvotní vývoj a význam úcty svatováclavské v Čechách
* Main Title:
Památky staroboleslavské, čili, Prvotní vývoj a význam úcty svatováclavské v Čechách
* Parallel Title:
Prvotní vývoj a význam úcty svatováclavské v Čechách

* Creator:
   Surname: Votka    Name: Jan, Křtitel

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Nákladem Dědictví Sv. Jana Nepomuckého
* Date of Publication:
1879
* Place of Publication:
V Praze

* Name of the Printer:
(Kněhtiskárna B. Stýbla)

* Physical Description:
   Size:
23 cm
   Extent:
viii, 415, xviii s., [2] l. obr. příl.

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha; nekonzistence číslování stran;

* Series:
   Series Title: Dědictwj Swatého Jana Nepomuckého ;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
929.731
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
27-36
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
27-36-5
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
27-52:904
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(430.312)
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(048.8)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 F 027865

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1128565Page: [a] (Front Cover) [b] (Front End-Sheet) [c] (Flyleaf) [d] (Flyleaf) [e] (Blank Page) [f] [g] [h] (Blank Page) [I] (Title Page) [II] (Blank Page) [III] [IV] (Blank Page) [V] VI VII VIII [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 [118] 119 120 121 122 123 124 125 126 127 [128] 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 [161] 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 [180] 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 [206] 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 [236] 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 [252] 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 [284] 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 [318] 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 [377] 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 [407] 408 409 410 411 412 413 414 415 [416] (Table of Contents) [417] (Table of Contents) [418] (Table of Contents) [419] (Table of Contents) [420] (Table of Contents) [421] (Index) [422] (Index) [423] (Index) [424] (Index) [425] [426] (Index) [I] [II] III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII [XIX] (Advertisement) [XX] (Advertisement) [XXI] (Back End-Sheet) [XXII] (Back Cover)
 
Internal Component Part:
  Chapter - Zpráva letopisce Kosmy o založení hradu Staroboleslavského ... - s. [1] - 10;
Chapter - Hrady a dědiny za nejstarších dob v Čechách ... - s. [11] - 22;
Chapter - Vnitřní zřízení hradů župních vůbec ... - s. [23] - 27;
Chapter - Význam pověstí a domněnek vůbec ... - s. [28] - 34;
Chapter - Zprávy a domněnky o třech nejstarších kostelích Staroboleslavských ... - s. [35] - 47;
Chapter - Světská sláva a výhody časné nezachránily Starou Boleslav před hrozící jí záhubou ... - s. [48] - 92;
Chapter - Význam známého výroku Tertullianova, že krev mučeníků jest semenem křesťanů ... - s. [93] - 117;
Chapter - O blahosl. Podivínu mučeníku Staroboleslavském ... - s. [118] - 127;
Chapter - Domněnka Pubičkova a Balbinova o rodišti sv. Václava ... - s. [128] - 160;
Chapter - Důležitost příkladů ze života Kristova při rozšiřování víry křesťanské vůbec ... - s. [161] - 179;
Chapter - Nejstarší patriarchové pokolení lidského mívali vždy důstojnost kněžskou ve svých rodinách ... - s. [180] - 205;
Chapter - Význam blahodaru prorockého u svatých vůbec ... - s. [206] - 235;
Chapter - Zprávy rozličných legend ... - s. [236] - 251;
Chapter - Přikázání Krista Pána o milování nepřátel ... - s. [252] - 283;
Chapter - Úcta sv. ostatků má základu svého v samém Písmě svatém ... - s. [284] - 317;
Chapter - Zprávy o nejstarším chrámu Matky Boží v Čechách ... - s. [318] - 376;
Chapter - Příčiny, pro které letopisec Kosma knížete Boleslava I. mezi největší ukrutníky počítá ... - s. [377] - 406;
Chapter - Rozdíl mezi blahořečením a svatořečením služebníků Božích ... - s. [407] - 415;