System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Poslední léta Nejsvětější Panny Marie na světě
* Main Title:
Poslední léta Nejsvětější Panny Marie na světě

* Contributor:
   Surname: Říha    Name: Martin    Role: Other

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Cyrillo-Methodějské knihkupectví (G. Francl)
* Date of Publication:
1887
* Place of Publication:
V Praze

* Name of the Printer:
(Cyrillo-Methodějská kněhtiskárna (J. Zeman a spol.))

* Physical Description:
   Size:
18 cm
   Extent:
257 s. ;

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
929
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
27-312.47
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(049)
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(092)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 J 000762

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/11646473Page: [1] (Title Page) [2] [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 [258] (Table of Contents) [259] (Table of Contents) [260] (Blank Page)
 
Internal Component Part:
  Preface - s. [3] - 4;
Chapter - Maria Panna při nanebevstoupení Páně - s. 5 - 14;
Chapter - Panna Maria při seslání Ducha sv. - s. 15 - 23;
Chapter - Maria Panna a svatý Jan syn její - s. 23 - 31;
Chapter - Sv. Jan a Maria Panna, matka jeho - s. 31 - 39;
Chapter - Dům sv. Jana - s. 39 - 48;
Chapter - Maria Panna a Církev Jerusalémská - s. 48 - 56;
Chapter - Maria Panna a sv. Petr - s. 56 - 65;
Chapter - Maria Panna a svatý evandělista Lukáš - s. 65 - 74;
Chapter - Maria Panna a svatý evandělista Jan - s. 74 - 82;
Chapter - Přátelé Marie Panny na hoře Sionské - s. 83 - 92;
Chapter - Maria Panna a vdovy Jerusalémské - s. 93 - 99;
Chapter - Maria Panna a Panny Jerusalémské - s. 99 - 108;
Chapter - Maria Panna a dítky Jerusalémské - s. 108 - 118;
Chapter - Maria Panna a chudí Jerusalémští - s. 118 - 127;
Chapter - Maria Panna v chrámě Jerusalémském při modlitbách veřejných - s. 127 - 135;
Chapter - Maria Panna se modlí a rozjímá - s. 135 - 144;
Chapter - Maria Panna jest Mši sv. přítomna - s. 144 - 150;
Chapter - Maria Panna jest u Stolu Páně - s. 150 - 156;
Chapter - Maria Panna jest u Stolu Páně - s. 156 - 164;
Chapter - Svaté Přijímání Marie Panny a naše svaté přijímání - s. 164 - 170;
Chapter - Maria Panna klaní se Nejsvětější Svátosti oltářní - s. 171 - 179;
Chapter - Maria Panna zpomíná při Oběti mše sv. na své zemřelé přátely, a zvlášť na panického chotě svého sv. Josefa, pěstouna Páně - s. 179 - 186;
Chapter - Maria Panna koná cestu křížovou - s. 186 - 194;
Chapter - Maria Panna žehná pracem sv. apoštolů - s. 194 - 201;
Chapter - Maria Panna doprovází sv. Štěpána k hrobu - s. 201 - 208;
Chapter - Maria Panna má podíl v obrácení sv. Pavla a setníka Kornelia, a truchlí nad smrtí sv. apoštola Jakoba - s. 208 - 216;
Chapter - Rozptýlení přátel nejsvětější Panny Marie - s. 216 - 222;
Chapter - Stáří Panny Marie - s. 223 - 231;
Chapter - Smrť nejsvětější Panny Marie a slavné Vzkříšení její - s. 231 - 237;
Chapter - Nanebevzetí nejsvětější Panny Marie - s. 238 - 243;
Chapter - Maria Panna, Královna nebeská zjevila se ve své slávě svatému Janu, apoštolu a miláčku Páně na ostově Pathmos - s. 244 - 249;
Chapter - Litanie Loretanská - s. 250 - 254;
Chapter - Píseň Tisíckrát pozdravujeme Tebe - s. 254 - 256;
Chapter - Píseň nejblahoslavenější Panny Marie - s. 257 - 257;