System Kramerius
Document types
Alphabet
Author selection
Monograph selection
Monograph
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Paměti nejvyššího kancléře království českého Viléma hraběte Slavaty z Chlumu a Košmberka ... od L. 1608 do 1619.
* Main Title:
Paměti nejvyššího kancléře království českého Viléma hraběte Slavaty z Chlumu a Košmberka ... od L. 1608 do 1619.

* Creator:
   Surname: Slavata z Chlumu a Košumberka    Name: Vilém

* Type of the Document:
monografie

* Physical Description:
   Extent:
vícesvazkové dílo

* Language:
cze

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 D 000455/Běh 2. Odd.3. D.1.

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1208960

 
Physical Unit:
 
Volume - Paměti nejvyššího kancléře království českého Viléma hraběte Slavaty z Chlumu a Košmberka ... od L. 1608 do 1619. - I. díl, 1608-1609, pak 1618-1619
Volume - Paměti nejvyššího kancléře království českého Viléma hraběte Slavaty z Chlumu a z Košumberka ... od l. 1608 do 1619. - II. díl, 1611, 1615, 1617-1619