System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Račinka, aneb, Povkázánj k nerozumnému wychowáwánj dětj
* Main Title:
Račinka, aneb, Povkázánj k nerozumnému wychowáwánj dětj
* Parallel Title:
Račinka aneb Poukázání k nerozumnému vychovávání dětí
* Parallel Title:
Povkázánj k nerozumnému wychowáwánj dětj
* Parallel Title:
Poukázání k nerozumnému vychovávání dětí

* Creator:
   Surname: Salzmann    Name: Christian, Gotthilf

* Contributor:
   Surname: Vaněk    Name: Norbert    Role: Translator

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Nákladem Jana Fr. Pospjssila
* Date of Publication:
1824
* Place of Publication:
W Hradcy Králowé nad Labem a Orlicý

* Physical Description:
   Size:
15 cm
   Extent:
viii, [16], 160 s. ;

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
37.03-053.2
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(0.062)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 K 020760

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/11684493Page: [I] (Title Page) [II] (Blank Page) [III] IV V VI VII VIII [IX] [X] [XI] [XII] [XIII] [XIV] [XV] [XVI] [XVII] [XVIII] [XIX] [XX] [XXI] [XXII] [XXIII] [XXIV] [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 19 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 [161] (Table of Contents) [162] (Table of Contents) [163] (Table of Contents) [164] (Table of Contents) [165] (Table of Contents) [166] (Table of Contents) [167] (Table of Contents) [168] (Table of Contents)
 
Internal Component Part:
  Chapter - Prostředkowé, gakbychom sobě v dětj nenáwist zýskali - s. [1] - 12;
Chapter - Prostředkowé, gak se magj děti činiti nedůwěrné - s. 13 - 13;
Chapter - Prostředkowé, abychom v dětj w opowrženj přissli - s. 14 - 19;
Chapter - Prostředkowé, aby se časně nenáwist a záwist gednomu djtěti proti druhému wsstjpila - s. 20 - 25;
Chapter - Prostředkowé, aby se w dětech láska k bližnjmu vdusyla - s. 26 - 30;
Chapter - Prostředkowé, gak se magj děti vkrutnosti nawyknauti - s. 31 - 33;
Chapter - Prostředkowé, gak se mohau děti mstiwé včiniti - s. 34 - 39;
Chapter - Prostředkowé, gak se mohau děti záwisti navčiti - s. 40 - 42;
Chapter - Prostředkowé, gak můžeme dětem wsstjpiti radowánj se z cyzýho nesstěstj - s. 43 - 44;
Chapter - Prostředkowé, gak se mohau některá zwjřata dětem w osskliwost vwesti - s. 45 - 46;
Chapter - Prostředkowé, gak se může dětem nenáchylnost k lidem, kteřj giné náboženstwj wyznáwagj, wsstjpiti - s. 47 - 50;
Chapter - Prostředkowé, gak se mohau děti pro krásu přirozenosti necytedlny včiniti - s. 51 - 56;
Chapter - Prostředkowé, gak se mohau děti navčiti, aby strassidla widěly - s. 57 - 59;
Chapter - Prostředkowé, gak se může dětem strach z bauřek wsstjpiti - s. 60 - 62;
Chapter - Prostředkowé, gakby se dětem strach smrti wsstjpil - s. 63 - 64;
Chapter - Prostředkowé, gak se může dětem náboženstwj w nenáwist vwesti, neb we lhostegnost - s. 65 - 70;
Chapter - Prostředkowé, gak se mohau děti včiniti swéwolné - s. 71 - 74;
Chapter - Prostředkowé, gak se mohau děti navčiti lháti - s. 75 - 84;
Chapter - Prostředkowé, gak se mohau děti časně navčiti pomluvě - s. 85 - 86;
Chapter - Prostředkowé, gak se mohau děti se svým stawem nespokogeny včiniti - s. 87 - 90;
Chapter - Prostředkowé, gakby se děti navčily ze zlosti nemluwiti - s. 19 [91] - 19 [91];
Chapter - Prostředkowé, gak mohau děti se nawyknauti, aby se protiwowaly, neb aby wzdorowaly - s. 92 - 94;
Chapter - Prostředkowé, gak se mohau děti včiniti k swětu neschopné, a gegich žiwot prázen radostj - s. 95 - 97;
Chapter - Prostředkowé, gak se mohau děti smilstwu navčiti - s. 98 - 101;
Chapter - Prostředkowé, gak se mohau děti mlsné včiniti - s. 102 - 105;
Chapter - Prostředkowé, gak se mohau děti žrawé včiniti - s. 106 - 107;
Chapter - Prostředkowé, děti ke wssemu dobrému mrzuté včiniti - s. 108 - 109;
Chapter - Prostředkowé, gak se mohau děti tupé včiniti - s. 110 - 113;
Chapter - Prostředkowé, gak se mohau děti ke wssemu neklaudné, nemotorné včiniti - s. 114 - 115;
Chapter - Prostředkowé, gak se mohau děti nepořádku navčiti - s. 116 - 117;
Chapter - Prostředkowé, gak se mohau děti marné, ssperkowné včiniti - s. 118 - 123;
Chapter - Prostředkowé, gak se mohau děti nawesti, aby měly zaljbenj w zahálce - s. 124 - 126;
Chapter - Prostředkowé, gak se může dětem wsstjpiti lakomstwj - s. 127 - 130;
Chapter - Prostředkowé, gak se mohau děti pro wssecka navčenj necytedlné včiniti - s. 131 - 132;
Chapter - Gesstě několik hlawnjch prostředků, gak se mohau děti wsselikým nectnostem navčiti - s. 133 - 141;
Chapter - Wsseobecnj prostředkowé, děti o zdrawj a žiwot připrawiti - s. 142 - 157;
Chapter - Krásný prostředek, gak můžeme nadělati z dětj mrzáků - s. 158 - 160;