System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Stav Rakouska a jeho budoucnosť
* Main Title:
Stav Rakouska a jeho budoucnosť
* Sub-Title:
na dějinách a rovnoprávnosti založené rozumovánie rakouského občana, povinnou uctou a upřímností ku slavné vládě projevené

* Creator:
   Surname: Kampelík    Name: František, Cyril

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
F.C. Kampelík
* Date of Publication:
1860
* Place of Publication:
Hradec Králové

* Name of the Printer:
(Tisk Ladislava Pospíšila)

* Physical Description:
   Size:
22 cm
   Extent:
268 s. ;

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
323
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
323.1
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(436)
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(048.8)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 F 001943

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1290293Page: [a] (Front Cover) [b] (Front End-Sheet) [c] (Title Page) [d] [e] [f] [1] (Table of Contents) [2] (Table of Contents) [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 [269] [270] [271] (Back End-Sheet) [272] (Back Cover)
 
Internal Component Part:
  Chapter - Uctivý pohled na panovníka naší milej Rakousie - s. [3] - 11;
Chapter - Historičný rozhled na pořičiu veletoku Dunaja - s. 11 - 19;
Chapter - Velevlasť Rakousia - s. 20 - 23;
Chapter - Dějepisný pohled na rakouskú říšu - s. 23 - 30;
Chapter - Význam národnosti a její práva - s. 30 - 40;
Chapter - Ještě slovo o národnosti a co na ní jest - s. 40 - 46;
Chapter - Více blahobytu by Čechoslované a rakouští Slované vůbec nabývali ... - s. 46 - 50;
Chapter - Národnostě Rakouska - s. 50 - 61;
Chapter - Hlas poctivosti a pravotnosti v domácí žurnalistice německej - s. 62 - 63;
Chapter - Moje poznamy - s. 63 - 66;
Chapter - Bludná domněnka - s. 66 - 69;
Chapter - Imfamie, lže a klevety proti Čechoslovanům zaryté ... - s. 69 - 92;
Chapter - Nynějšek Rakouska, a jakej politiky mu třeba - s. 92 - 96;
Chapter - Tuhá političná vzájemnosť mezi Austriou a rakouskými Slovany - s. 96 - 99;
Chapter - Mocný a základní živel rakouského císarstva - s. 99 - 102;
Chapter - Jak se to dělo, že národnostě v Rakousku silně procitly - s. 102 - 106;
Chapter - Slavná šlechta, jsouc zasloužilý, osvícený stav občanstva, zasluhuje naší ucty a šetrnosti - s. 106 - 114;
Chapter - Dělná uherská šlechta snaží se velmi šlechetně obecné a národnie blaho zvelebovati - s. 114 - 123;
Chapter - Panstvu, vzdělanstvu zbytečně křivděno bývá, což obecnému dobru nemálo vadí - s. 124 - 127;
Chapter - Selský stav dosud málo k obecnému dobru přispěl ... - s. 127 - 132;
Chapter - Vzdělanstvo ujmu trpí v právě hlasovánia - s. 132 - 140;
Chapter - Pošetilé námitky nepraktičných idealistů proti panstvu - s. 140 - 142;
Chapter - Politika západní neprospívá Rakousku - s. 142 - 159;
Chapter - Slovanská národnosť v Čechách, na Moravě, ve Slezku a Slovensku ... - s. 159 - 168;
Chapter - Postavenie Čechoslovanů mezi austrianskými Slovany - s. 169 - 178;
Chapter - Na juhovýchodě velký prospěch kývá Austrii - s. 178 - 187;
Chapter - Duchovnie potřeby třímavej většiny ... - s. 188 - 195;
Chapter - Prostředky, jimiž by duchovnie potřeby třímavej většiny snadno ukojeny byly - s. 195 - 205;
Chapter - Slovo o třebnej opravě na školách ... - s. 205 . 208;
Chapter - Ozvěna političnej snahy z po-Tisanska ve slavnej rozmnoženej říšskej radě - s. 209 - 212;
Chapter - Vysvětlivky o Uhrách a Maďarismu - s. 213 - 222;
Chapter - Juhoslované, druhdy uherskej koruně podřízení na práva přirozená ... - s. 222 - 224;
Chapter - Pravdivý obraz nebožky uherskej ústavy ... - s. 224 - 230;
Chapter - Praktika maďaromanie a její prospěch - s. 230 - 233;
Chapter - Chvalitebná dělnosť Maďarův - s. 233 - 235;
Chapter - Slováci, jsouce od maďaromanie tryzněni a tupěni ... - s. 235 - 249;
Chapter - Austrianscí Slované jsouce válnou většinou říše ... - s. 250 - 252;
Chapter - Jaké věci by rakouské Slovany na Austriu silně a kouzelně upoutaly - s. 252 - 258;
Chapter - Budoucnosť naší Austrie - s. 259 - 263;
Chapter - Rovná spravedlivosť pro každý národ a jeho řeč ... - s. 264 - 268;