System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Svatá Kateřina Sienská, panna ze třetího řádu sv. Dominika
* Main Title:
Svatá Kateřina Sienská, panna ze třetího řádu sv. Dominika
* Sub-Title:
životopisný obraz

* Creator:
   Surname: Konečný    Name: Filip, Jan

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Cyrillo-Methodějské knihkupectví (G. Francl)
* Date of Publication:
1888
* Place of Publication:
V Praze

* Name of the Printer:
(Cyrillo-Methodějská knihtiskárna (J. Zeman a spol.))

* Physical Description:
   Size:
18 cm
   Extent:
380 s. ;

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
929
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
27-36-055.2
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(450)
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(092)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 J 000812

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/11541557Page: [a] (Title Page) [b] [1] [2] (Blank Page) [3] [4] (Blank Page) [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 [370] 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 [381] (Table of Contents) 382 (Table of Contents)
 
Internal Component Part:
  Preface - s. [5] - 14;
Chapter - O narození sv. Kateřiny - s. [15] - 20;
Chapter - Duchovní zasnoubení - s. 21 - 22;
Chapter - O příkladném životě sv. Kateřiny - s. 22 - 25;
Chapter - Boj a vítězství - s. 25 - 33;
Chapter - Svatý Dominik slibuje Kateřině roucho řeholní, a rodiče ji dovolují zůstati pannou - s. 33 - 36;
Chapter - Kající život svaté Kateřiny - s. 36 - 39;
Chapter - Kateřina vstupuje do třetího řádu sv. Dominika - s. 40 - 44;
Chapter - Třetí řád sv. Dominika - s. 45 - 53;
Chapter - Pán Ježiš poučuje ji o životě duchovním - s. 53 - 59;
Chapter - Světice bojuje s duchem nečistým a přemáhá ho ... - s. 59 - 70;
Chapter - Zasnoubím si tě u víře - s. 70 - 73;
Chapter - Činný život sv. Kateřiny - s. 73 - 79;
Chapter - Jak světice chudé podporovala - s. 79 - 87;
Chapter - Světice stará se o spásu bližních - s. 87 - 96;
Chapter - Dvě koruny - s. 97 - 103;
Chapter - Kristus Pán připravuje světici k činnosti veřejné - s. 103 - 108;
Chapter - Vidi arcana Dei - s. 109 - 113;
Chapter - Nové důkazy božské lásky - s. 113 - 121;
Chapter - Politická rozervanosť Sieny a Italie za časů sv. Kateřiny - s. 121 - 125;
Chapter - První Kateřinin výstup veřejný - s. 125 - 128;
Chapter - Kateřina andělem útěchy - s. 129 - 133;
Chapter - Holubice míru - s. 133 - 141;
Chapter - Zázračná obrácení se několika hříšníků na modlitbu svaté Kateřiny - s. 142 - 147;
Chapter - Rodina Tolomeova - s. 148 - 157;
Chapter - Všeobecné nesnáze - s. 158 - 169;
Chapter - Jakou moc měla sv. Kateřina nad zlými duchy - s. 169 - 175;
Chapter - O prorockém duchu sv. Kateřiny - s. 175 - 182;
Chapter - Urban V. opouští Avignon - s. 182 - 187;
Chapter - Návrat a smrť papežova v Avignoně - s. 187 - 190;
Chapter - Řehoř XI. - s. 190 - 192;
Chapter - Kateřina vyzývá k výpravě křížové - s. 192 - 198;
Chapter - Chování se italských měst - s. 198 - 200;
Chapter - Pět svatých ran Kristových vtištěno tělu sv. Kateřiny - s. 200 - 205;
Chapter - O neobyčejných viděních a zjevech, kterých se jí dostalo v městě Pise - s. 205 - 218;
Chapter - Začátek nepřátelství - s. 218 - 223;
Chapter - Poselství Florencských v Avignoně - s. 223 - 230;
Chapter - Kateřina ve Florencii - s. 230 - 234;
Chapter - Kateřina na dvoře papežském - s. 234 - 242;
Chapter - Světice v podezřívání - s. 242 - 248;
Chapter - Dobří a špatní rádcové - s. 248 - 258;
Chapter - Návrat papežův z Avignonu do Říma - s. 258 - 264;
Chapter - Obrat věcí k horšímu - s. 265 - 269;
Chapter - Kateřina vyjednává s Florencskými o mír - s. 269 - 273;
Chapter - Vražedný útok na sv. Kateřinu - s. 273 - 276;
Chapter - Urban VI. - s. 276 - 280;
Chapter - Mír s Florencií - Rozmluvy sv. Kateřiny - s. 280 - 282;
Chapter - Rozkol - s. 283 - 286;
Chapter - Kateřina v Římě - s. 287 - 294;
Chapter - Snahy Kateřininy skončiti rozkol - Johanna Neapolská - s. 294 - 307;
Chapter - Vítězný boj s rozkolníky - s. 307 - 313;
Chapter - Pater Raymund na královském dvoře Francouzském - s. 313 - 315;
Chapter - Universita pařížská vyslovuje se proti Urbanu VI. a hlásí se ke Klementu VII. - s. 316 - 323;
Chapter - Strašný konec královny Johanny - s. 324 - 331;
Chapter - Poslední dnové sv. Kateřiny a blažená smrť její - s. 331 - 341;
Chapter - Bůh oslavuje zázraky smrť sv. Kateřiny - s. 341 - 350;
Chapter - O úctě, kterou věřící vzdávali ostatkům zemřelé panny - s. 350 - 356;
Chapter - Kanonizační bulle sv. Kateřiny, vydaná Piem II. - s. 356 - 369;
Unspecified - Dodatek - s. [370] - 380;