System Kramerius
Document types
Alphabet
Author selection
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Válka slovansko-turecká
* Main Title:
Válka slovansko-turecká

* Creator:
   Surname: Rüffer    Name: Eduard

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Alois Hynek
* Date of Publication:
[1877]
* Place of Publication:
V Praze

* Physical Description:
   Size:
30 cm
   Extent:
398 s.

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
94(497.11+560)"1877/1878"
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(048.8)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 B 000373

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/11432379Page: [1] (Title Page) [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28,29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 86 [68],69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84,85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100,101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 [157] 158 159 160 161 162 163 164 [165] 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 [193] 194 195 196,197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 [309] 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 [321] 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 [389] 390 391 392 393 394 395 396 [397] 398 [399] (Table of Contents) [400] (Table of Contents)
 
Internal Component Part:
  Unspecified - Proslov - s. 3 - 3;
Chapter - Přehled dějepisný od vpádu Turků do Evropy ... - s. 4 - 11;
Chapter - Slovansko-turecké bojiště ... - s. 11 - 16;
Chapter - Události před válkou slovansko-tureckou ... - s. 17 - 22;
Chapter - General Fadějev, prorok války slovansko-turecké - s. 22 - 23;
Chapter - Cesta císaře Františka Josefa I. do Dalmacie r. 1875 - s. 23 - 25;
Chapter - Povstání v Hercegovině a Bosně - s. 25 - 26;
Chapter - Pletichy Anglicka a smrt sultána Abdula Aziza - s. 27 - 30;
Chapter - Vraždění ministrů v Cařihradě - s. 30 - 31;
Chapter - Zbrojení Srbska - s. 31 - 32;
Chapter - Všeobecné smýšlení a ruch před válkou - s. 32 - 34;
Chapter - První rána z děla - s. 34 - 40;
Chapter - Povstánív Bulharsku a ohavné ukrutnosti Turků v této zemi - s. 41 - [45];
Chapter - První boje Čerňajeva a Alimpiče - s. 46 - 54;
Chapter - Boje na Timoku - s. 54 - 56;
Chapter - První boje armády ibarské - s. 56 - 58;
Chapter - Černá Hora - s. 58 - 74;
Chapter - Schůze císařů rakouského a ruského v Zákupech - s. 74 - 78;
Chapter - Hrůzyplné ukrutnosti válčení tureckého - s. 78 - 91;
Chapter - Další válčení až ku ztrátě operační čáry na Timoku - s. 91 - 103;
Chapter - Obtíže válečné správy srbské a náhoda ve válce - s. 103 - 106;
Chapter - Pamětní spis Srbska - s. 106 - 107;
Chapter - Válčení Černohorců až k bitvě u Vučidolu - s. 107 - 110;
Chapter - Bitva u Vučidolu - s. 111 - 119;
Chapter - Šílenec na trůně - s. 119 - 121;
Chapter - Rakouský přístav Klek - s. 121 - 121;
Chapter - Hnutí národa anglického ve prospěch Jihoslovanů - s. 121 - 130;
Chapter - Politika a národní hnutí Ruska ve prospěch Jihoslovanů - s. 130 - 141;
Chapter - Rumunsko a Řecko vůči válce slovansko-turecké - s. 142 - 142;
Chapter - Zdravotnictví ve válce - s. 143 - 144;
Chapter - Muchtar paša o bitvě u Vučidolu a o Rakousku - s. 144 - 145;
Chapter - Německo ve východní otázce - s. 145 - 147;
Chapter - Mezi přípravami k další válce - s. 147 - 151;
Chapter - Srpnové boje u Alexince - s. 151 - 161;
Chapter - Návštěvy Turků na půdě rakouské - s. 162 - 162;
Chapter - Opět nový sultán - s. 162 - 168;
Chapter - Ještě jednou o Bulharsku - s. 168 - 174;
Chapter - Boj chrabrých Černohorců - s. 174 - 177;
Chapter - Bitva u Medunu - s. 177 - 182;
Chapter - Muchtar paša táhne do Černé Hory ke Grahovu - s. 182 - 183;
Chapter - Bitva na Trjebači - s. 183 - 185;
Chapter - Výprava vozová - s. 185 - 186;
Chapter - Rozmanitosti z Černé Hory - s. 186 - [193];
Chapter - Bitva u Adrovce - s. 194 - 195;
Chapter - Další boje v moravském údolí až do polovice září - s. 195 - 199;
Chapter - V táboře armády srbské na Drině - s. 199 - 202;
Chapter - V Bosně - s. 202 - 204;
Chapter - Prostřednictví Evropy - s. 204 - 207;
Chapter - Nechvalná činnost diplomacie - s. 207 - 209;
Chapter - Srbský kralevič a srbský král - s. 209 - 214;
Chapter - Vnitřní poměry v Turecku v první době války - s. 214 - 220;
Chapter - Přehled bojů srbsko-tureckých ... - s. 221 - 225;
Chapter - Za klidu zbraní v měsíci září - s. 225 - 234;
Chapter - Poslání generala Sumarokova - s. 234 - 236;
Chapter - Bitva u Alexince - s. 236 - 242;
Chapter - Diplomatické potyčky při opětném zahájení nepřátelství - s. 242 - 244;
Chapter - Jaký účinek mělo v Rusku zamítnutí návrhů míru se strany Turecka - s. 244 - 246;
Chapter - Kterak Turci nakládali se zajatými ... - s. 246 - 248;
Chapter - Drobnější boje - s. 248 - 250;
Chapter - Stav armády turecké - s. 250 - 252;
Chapter - Volání o pomoc - s. 252 - 256;
Chapter - Říjnové boje Černohorcův a pád Medunu - s. 256 - 261;
Chapter - Miridité - s. 262 - 264;
Chapter - Arménové - s. 264 - 267;
Chapter - Katastrofa u Ďunisu - s. 267 - 274;
Chapter - Obsazení Alexince tureckým vojskem - s. 274 - 275;
Chapter - Ruské ultimatum - s. 275 - 279;
Chapter - Národ ruský - s. 279 - 281;
Chapter - Kterak smýšleli národové evropští o válce slovansko-turecké - s. 281 - 282;
Chapter - Maďaři a Turci - s. 282 - 291;
Chapter - Manifestace českého a chorvatského studenstva naproti maďarskému - s. 291 - 293;
Chapter - Východní otázka - slovanská otázka - s. 294 - 296;
Chapter - Vůdcové národa anglického o jednotě Anglie s Ruskem - s. 296 - 302;
Chapter - Bismark - s. 302 - 304;
Chapter - V parlamentě rakouském - s. 304 - [309];
Chapter - General Čerňajev - s. 310 - 317;
Chapter - Ze zbrojnice diplomatické - s. 318 - 323;
Chapter - Válečné přípravy ruské - s. 323 - 326;
Chapter - Kapitola o Bulharsku - s. 326 - 334;
Chapter - Před konferencí - s. 334 - 335;
Chapter - Lord Salisbury - s. 335 - 339;
Chapter - General Ignatěv - s. 339 - 343;
Chapter - Činnost předchozí konference - s. 343 - 347;
Chapter - Turecká konstituce - s. 348 - 350;
Chapter - Konference cařihradská - s. 350 - 354;
Chapter - Po konferenci - s. 355 - 356;
Chapter - Horvatovič - s. 357 - 358;
Chapter - Zápletky pro tureckou konstituci - s. 358 - 359;
Chapter - Vítězná Černá Hora - s. 359 - 366;
Chapter - K historii utrpení Jihoslovanů - s. 367 - 371;
Chapter - V parlamentě anglickém - s. 371 - 374;
Chapter - Okružník ruský - s. 374 - 379;
Chapter - Midhat paša - s. 380 - 382;
Chapter - Srbský mír - s. 382 - 385;
Chapter - Poměry v Turecku mezi jednáním o mír - s. 385 - 391;
Chapter - Srážka Turků s Miridity a s Rumuny - s. 392 - 392;
Chapter - Vyjednávání Turecka s Černou Horou - s. 393 - 395;
Chapter - Poslání generala Ignatěva - s. 396 - 398;
Chapter - Rozklad turecké říše - s. 398 - 398;