System Kramerius
Document types
Alphabet
Author selection
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Válka rusko-turecká
* Main Title:
Válka rusko-turecká

* Creator:
   Surname: Rüffer    Name: Eduard

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Nákladem Aloise Hynka
* Date of Publication:
[1878]
* Place of Publication:
V Praze

* Name of the Printer:
(Hynek Militký a Novák)

* Physical Description:
   Size:
30 cm
   Extent:
572 s., [1] l. obr. příl.

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
94(470+560)"1877/1878"
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(048.8)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 B 000378

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/11918433Page: [1] (Title Page) [2] 3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52,53 54 55 56 57 58 59 60,61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [72a] [72b] (Blank Page) 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114,115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162,163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210,211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226,227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250,251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346,347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 [391] 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 [439] 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466,467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514,515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 585 [548] 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 [573] (Table of Contents) [574] (List of Illustrations)
 
Internal Component Part:
  Editor's Note - Proslov - s. 3 - 3;
Chapter - Londýnský protokol - s. 4 - 7;
Chapter - Turecká odpověď - s. 7 - 10;
Chapter - Stav povstaleckých zemí tureckých před válkou - s. 10 - 14;
Chapter - Válečný ruch na Rusi a v Turecku - s. 14 - 19;
Chapter - Vojsko ruské - s. 19 - 22;
Chapter - Vojsko turecké - s. 23 - 26;
Chapter - První bojiště - s. 26 - 34;
Chapter - Strategické úvahy vzhledem k Dunaji a Dobrudži - s. 34 - 36;
Chapter - Předehra války v Bosně - s. 36 - 39;
Chapter - Černohorci a Miridité - s. 39 - 47;
Chapter - Poměry Rumunska k Rusku a Turecku - s. 48 - 54;
Chapter - Řecko při vzniku války - s. 55 - 56;
Chapter - Poměry v Srbsku - s. 56 - 57;
Chapter - První potýčky Rusů a Turků na bojišti evropském - s. 57 - 66;
Chapter - Bojiště asijské - s. 67 - 74;
Chapter - První zápasy na bojišti v Asii - s. 74 - 79;
Chapter - Ardahan. Suchum-Kale - s. 79 - 86;
Chapter - Povstání v Kavkaze - s. 86 - 89;
Chapter - Další zápasy dělostřelecké na Dunaji - s. 89 - 91;
Chapter - Druhá turecká loď na Dunaji zničena - s. 91 - 94;
Chapter - Armády ruská a turecká na Dunaji - s. 95 - 100;
Chapter - Důstojnictvo armády ruské - s. 100 - 102;
Chapter - Vnitřní poměry v Turecku - s. 102 - 109;
Chapter - Poměry v řiši ruské - s. 109 - 121;
Chapter - Černohorci, slovanští Spartané - s. 121 - 133;
Chapter - Ze zbrojnice diplomatické - s. 133 - 137;
Chapter - Další zápasy na bojišti v Asii - s. 137 - 144;
Chapter - V Rumunsku - s. 144 - 148;
Chapter - Kterak Rusové Dunaj překročili - s. 148 - 157;
Chapter - Kapitola o Bulharech - s. 157 - 165;
Chapter - Agitace a zápasy v Bosně - s. 165 - 167;
Chapter - Po zápasech červnových na Černé Hoře - s. 168 - 170;
Chapter - Výprava ruské flotily mezi Ďurděvem a Ruščukem - s. 170 - 173;
Chapter - Přehled činnosti jižní armády ruské do konce června - s. 173 - 178;
Chapter - Východní politika Anglicka - s. 178 - 185;
Chapter - Rusové a Turci v Dobrudži - s. 186 - 188;
Chapter - Nikopol - s. 189 - 191;
Chapter - Ruščuk - s. 192 - 194;
Chapter - Pochod Rusů k Balkánu - s. 194 - 197;
Chapter - Bulhaři vítají své osvoboditele - s. 198 - 200;
Chapter - Rusové jdou přes Balkán - s. 201 - 207;
Chapter - Za Balkánem - s. 208 - 209;
Chapter - Zápasy loďstva na Černém moři a na Dunaji - s. 209 - 217;
Chapter - Nepříznivý obrat v Asii - s. 217 - 222;
Chapter - Osvobození posádky v Bajazidu a ústup Rusů - s. 222 - 227;
Chapter - Pád Abdula Kerima - s. 228 - 231;
Chapter - Konec povstání na Kavkaze - s. 231 - 233;
Chapter - Boje a hrůzy za Balkánem - s. 233 - 241;
Chapter - Nešťatní dnové u Plevna - s. 242 - 256;
Chapter - Po druhé bitvě u Plevna - s. 256 - 258;
Chapter - Ohavné ukrutnosti turecké - s. 259 - 264;
Chapter - Boje v průsmyku Šipce - s. 264 - 277;
Chapter - Z tureckého tábora v Šipce - s. 277 - 281;
Chapter - Chyby válečné - s. 281 - 284;
Chapter - Obhlídka u Lovče - s. 285 - 287;
Chapter - Třetí bitva u Plevna - s. 287 - 290;
Chapter - Vítězství v Lovči - s. 290 - 294;
Chapter - Osmidenní boje u Plevna - s. 294 - 314;
Chapter - V hlavních stanech - s. 314 - 316;
Chapter - Novinářští dopisovatelé na bojišti - s. 316 - 319;
Chapter - Zásobování a obléhání Plevna - s. 320 - 321;
Chapter - Zápasy v okolí Ruščuku a Razgradu - s. 322 - 325;
Chapter - Boj o Karahasankeje - s. 325 - 328;
Chapter - Ablava. Cerkovna - s. 328 - 333;
Chapter - Mehmed Ali. Sulejman - s. 333 - 335;
Chapter - Přehled rusko-turecké výpravy počátkem října 1877 - s. 335 - 337;
Chapter - Další boje Černohorců - s. 337 - 338;
Chapter - Nikšič - s. 338 - 344;
Chapter - Na Cetyni - s. 344 - 345;
Chapter - Bileč. Goransko - s. 345 - 348;
Chapter - Výprava Černohorců do Albanie - s. 349 - 353;
Chapter - Bitva u Kisiltapy v Asii - s. 353 - 354;
Chapter - Bitva u Čaruchči - s. 354 - 356;
Chapter - Boje před Karsem - s. 357 - 366;
Chapter - Vítězství na Aladži - s. 366 - 370;
Chapter - Rusové dobyli Karsu - s. 370 - 380;
Chapter - Porážky Turků před Erzerumem - s. 380 - 386;
Chapter - Opevnění Plevna. Rumunův útok - s. 386 - 392;
Chapter - Horní Dubnik. Teliš - s. 392 - 396;
Chapter - Boje na Zelené Hoře před Plevnem - s. 396 - 398;
Chapter - Dobytí Rahova. Vraca - s. 398 - 400;
Chapter - Před pádem Plevna - s. 401 - 405;
Chapter - Přehled bojů v listopadu a poslední úspěch Turků před Plevnem - s. 405 - 407;
Chapter - Nepokoje v Cařihradě - s. 407 - 408;
Chapter - Pád Plevna - s. 409 - 421;
Chapter - V Plevně dobytém - s. 421 - 425;
Chapter - Výprava generala Gurka - s. 425 - 432;
Chapter - Druhý pochod přes Balkán - s. 432 - 440;
Chapter - Bitva u Mečky. Nová válka srbská - s. 440 - 442;
Chapter - Pohoří sv. Mikuláše. Prokoplje.Kuršumlje - s. 443 - 446;
Chapter - Dobytí pevnosti Niše - s. 446 - 449;
Chapter - Staré Srbsko - s. 449 - 452;
Chapter - Vítězný postup Rusů za Balkánem - s. 452 - 459;
Chapter - Turecká armáda v Šipce zajata - s. 460 - 462;
Chapter - Návrat cara Alexandra - s. 462 - 464;
Chapter - Další boje Černohorců v Albanii - s. 464 - 470;
Chapter - Postup Rusů do Drinopole - s. 470 - 476;
Chapter - Konec výpravy Sulejmanovy - s. 476 - 478;
Chapter - Rozklad Turecka - s. 478 - 484;
Chapter - Povstání v Bosně a Hercegovině - s. 484 - 486;
Chapter - Z námořské války - s. 486 - 490;
Chapter - Různé obrazy válečné - s. 490 - 499;
Chapter - Armádní sbor ruský v Dobrudži - s. 500 - 501;
Chapter - Jednání o příměří - s. 501 - 506;
Chapter - Opozděná vojna řecká - s. 506 - 512;
Chapter - Turci na útěku - s. 512 - 515;
Chapter - Dardanelly a Bospor - s. 515 - 520;
Chapter - Poslední operace na poloostrově balkánském - s. 520 - 525;
Chapter - Před Cařihradem - s. 525 - 526;
Chapter - Branná síla ruská v době příměří - s. 526 - 529;
Chapter - Jednání o mír ve Sv. Štěpáně - s. 529 - 533;
Chapter - Předchozí smlouva míru - s. 534 - 541;
Chapter - Pletichy anglické - s. 541 - 550;
Chapter - Rakouská politika na Východě - s. 550 - 556;
Chapter - V Bosně - s. 556 - 560;
Chapter - Záhuba panství tureckého - prospěch vzdělanosti - s. 560 - 562;
Chapter - Besarabie - s. 562 - 566;
Chapter - Souboj diplomatický - s. 566 - 571;
Unspecified - Závěrek - s. 571 - 572;