System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Základové hospodářství
* Main Title:
Základové hospodářství

* Creator:
   Surname: Jonák    Name: E.

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Spolek pro vydávání laciných knih českých
* Date of Publication:
1871
* Place of Publication:
V Praze

* Name of the Printer:
(Dr. Ed. Grégr)

* Physical Description:
   Size:

   Extent:
186 s. ;

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
330.5+338
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(0.062)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 G 000865/Roč.5. Č.2

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/844746Page: [a] (Front Cover) [b] (Front End-Sheet) [1] (Title Page) [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 [187] (Table of Contents) [188] (Table of Contents) [189] (Table of Contents) [190] (Blank Page) [191] [192] (Blank Page) [193] (Back End-Sheet) [194] (Back Cover)
 
Internal Component Part:
  Introduction - s. [7] - 19;
Chapter - Vesmír řídí se věčnými zákony. Zákon mravnosti jest nutným základem obcování vespolného. K čemu jest také zlo na světě - s. [20] - 25;
Chapter - Potřeby lidské jsou základem rodiny a společnosti, jakož i počátkem všeho užitečného na světě - s. 26 - 32;
Chapter - Den ze života chudého, neb jaký užitek má jednotlivec z práce ostatních lidí. O dělení práce - s. 32 - 37;
Chapter - O společnosti a prospěchu jejím pro člověka - s. 37 - 42;
Chapter - Všechny lidské záležitosti souvisí vzájemně. Každý přispívá ku blahu společnosti, sám svoje blaho hledaje - s. 42 - 54;
Chapter - Bohatství a chudoba. Jak se nabyde bohatství a jak se zachovává? Prospívá bohatství také chudým? - s. 54 - 60;
Chapter - Majetek jest výsledkem práce a základem všeobecného blaha - s. 60 - 71;
Chapter - Nerovnosti mezi lidmi; příčiny a účinky jejich. O prostředcích, kterými lze účinky nerovností těch seslabiti - s. 71 - 77;
Chapter - Výměnou vzájemných služeb tvoří se rozličné styky lidí jedněch s druhými - s. 77 - 83;
Chapter - Všechny služby jsou jen výměnou prací. Cena práce určuje se namáháním a vlohami k ní potřebnými - s. 83 - 89;
Chapter - Hodnota věcí řídí se důležitostí služby k výrobě neb zřízení jejich potřebné - s. 89 - 96;
Chapter - O penězích co prostředku výměnu usnadňujícím a měřítku ceny neb hodnoty. O úvěru a úvěrních papírech - s. 97 - 110;
Chapter - Cena všech věcí jest měnivá a řídí se poptávkou a nabídkou - s. 110 - 117;
Chapter - I cena potravin řídí se poptávkou a nabídkou - s. 117 - 123;
Chapter - Volnost obchodu jedině zabezpečuje dostatek potravin a pravé ceny jejich - s. 123 - 130;
Chapter - Každé ulehčení obtíže, spojené s ukojením potřeb, jest dobrodiním. O prospěchu, vyplývajícím z pravého řízení práce - s. 131 - 136;
Chapter - Stroje, práci ukracující a namáhání ušetřující, jsou dobrodiním pro lidstvo - s. 136 - 142;
Chapter - Kapitál jest nashromážděný výnos práce dříve vykonané; jest dobrodiním pro společnost - s. 142 - 151;
Chapter - Práce jest zboží, jehož cenu nelze libovolně určovat - s. 151 - 158;
Chapter - Mzda určuje se poměrem nabídky k poptávce. O spolčování se dělníků a zastavování práce - s. 158 - 167;
Chapter - Poměr obyvatelstva a potřeb životních. O vlivu potřeb těch na mzdy - s. 167 - 171;
Chapter - O výrobě a spotřebě. Soutěž působí láci - s. 171 - 181;
Chapter - Vzdělání a národní osvěta hlavními jsou prostředky k blahobytu hmotnému a duševní svobodě - s. 182 - 186;