System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Zvláštní dávka z výčepu pálených nápojů lihových, zákon ze dne 23. června 1881, nařízení ministeria financí k vykonání jeho ze dne 2. července a vyhlášení zemského finančního ředitelství pro Čechy ze dne 20. srpna 1881
* Main Title:
Zvláštní dávka z výčepu pálených nápojů lihových, zákon ze dne 23. června 1881, nařízení ministeria financí k vykonání jeho ze dne 2. července a vyhlášení zemského finančního ředitelství pro Čechy ze dne 20. srpna 1881
* Sub-Title:
Zákon proti lichvě čili obmyslnému jednání u věcech úvěrních, daný dne 28. května 1881 ; mimo to Ulehčení poplatků při konvertování pohledávek hypotečních dle zákona ze dne 11. června a nařízení ministerského ze dne 22. června 1881 ; Placení taxy vojenské a nadlepšení invalidního zaopatření z ní dle ministerských nařízení ze dne 13. června a 7. srpna 1881 ; Osvobození od daně z příjmů v případě mobilisace, zákon, daný dne 7. června 1881 ; Zákon o kolku na karty hrací, daný dne 15. dubna 1881 ; a jiné důležitější zákony říšské z roku 1881
* Parallel Title:
Zákon proti lichvě
* Parallel Title:
Ulehčení poplatků při konvertování pohledávek hypotečních

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Tiskem a nákladem Jindř. Mercy-ho
* Date of Publication:
1881
* Place of Publication:
V Praze

* Physical Description:
   Size:
17 cm
   Extent:
67 s. ;

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha;

* Series:
   Series Title: Kapesní vydání zákonů ;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
34
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(437.3)
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(094.5)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 G 000744/Č.66

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/844967Page: [a] (Front Cover) [b] (Front End-Sheet) [1] (Title Page) [2] (Blank Page) [3] (Table of Contents) 4 (Table of Contents) [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] (Blank Page) [69] (Back End-Sheet) [70] (Back Cover)
 
Internal Component Part:
  Chapter - Zákon o dani z výdělku a z příjmů, daný dne 27. prosince 1880 ... - s. [5] - 8;
Chapter - Zákon o tom, že zákon, daný dne 21. května 1873 (č. 87 zák. říšsk.) o výhodách, kterých v příčině kolků a přímých poplatků požívají společenstva pro napomáhání živností a hospodářství, zřízená dle zákona, daného dne 9. dubna 1873 (č. 70 zák. říšsk.), daný dne 27. prosince 1880 ... - s. 8 - 9;
Chapter - Zákon o kolku na karty hrací, daný dne 15. dubna 1881 - s. 9 - 19;
Chapter - Zákon o obmyslném jednání u věcech úvěrních, daný dne 28. května 1881 ... - s. 19 - 23;
Chapter - Revidovaná instrukce babám porodním, ze dne 4. června 1881 ... - s. 23 - 28;
Chapter - Zákon o ulehčení poplatků při konvertování pohledávání hypotečních, daný dne 11. června 1881 ... - s. 28 - 29;
Chapter - Nařízení, jímžto se provádí zákon, daný dne 11. června 1881 (č. 59 zák. říšsk.) o ulehčení poplatků při konvertování pohledávání hypotečních, daný dne 22. června 1881 ... - s. 29 - 31;
Chapter - Zákon o obchodu v pálených nápojech lihových, daný dne 23. června 1881 ... - s. 32 - 37;
Chapter - Nařízení, pro vykonání toho, co je ustanoveno v zákoně, daném dne 23. června 1881, o obchodu v pálených nápojích lihových (č. 62. zák. říšsk.), ze dne 2. července 1881 ... - s. 37 - 41;
Chapter - Vyhlášení týkajíc se obchodu v pálených nápojích lihových, ze dne 20. srpna 1881,č. 42013 ... - s. 42 - 43;
Chapter - Nařízení o povinnosti opatřiti džbánky šenkovní čarou cimentní, ze dne 30. června 1881 ... - s. 43 - 43;
Chapter - Nařízení, za příčinou provedení zákona, daného dne 13. června 1880 (č. 70. zák. říšsk.) o taxe vojenské ze dne 20. března 1881 ... - s. 44 - 53;
Chapter - Nařízení, za příčinou provedení zákona, daného dne 13. června 1880 (č. 70. zák. říšsk.) o taxe vojenské ze dne 7. srpna 1881... - s. 54 - 60;
Chapter - Nařízení, za příčinou provedení zákona o taxe vojenské ze dne 13. června 1880 (č. 70. zák. říšsk.), týkajíc se placení ze zákona o taxe vojenské pocházejícího ze dne 7. srpna 1881... - s. 60 - 65;
Chapter - Nařízení, ježto se týče účtování tax vojenských dle zákona, daného dne 13. června 1880 (č. 70. zák. říšsk.) vybraných, ze dne 6. května 1881 - s. 65 - 66;
Chapter - Zákon, jenž se týče osvobození od kolků, tax a daně z příjmů příslušejícího osobám zbrojné moci v případě mobilisace, daný dne 7. června 1881 ... - s. 66 - 67;