System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Zákony v příčině zavedení obecného zákona o knihách pozemkových a o řízení, ježto se má zavésti pro upravení knih pozemkových nebo horních, když tyto knihy se zřizují, doplňují, obnovují neb změňují, dané dne 25. července 1871
* Main Title:
Zákony v příčině zavedení obecného zákona o knihách pozemkových a o řízení, ježto se má zavésti pro upravení knih pozemkových nebo horních, když tyto knihy se zřizují, doplňují, obnovují neb změňují, dané dne 25. července 1871
* Sub-Title:
dále Nařízení ministeria práv, jímžto se vydává instrukce, jak se má ve skutek uvésti obecný zákon o knihách pozemkových, dané 12. ledna 1872 : opatřeny praktickým výkladem a abecedním, podlé slov ukazovacích sestaveným seznamem věcným

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Nákladem Linnekogla & Funka
* Date of Publication:
1872
* Place of Publication:
V Praze

* Name of the Printer:
(Tisk Jindř. Mercy-ho)

* Physical Description:
   Size:
18 cm
   Extent:
80 s. ;

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha;

* Series:
   Series Title: Kapesní vydání zákonů pro království České ;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
347.235
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
349.412
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(437.3)
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(094.5)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 G 000744/Č.49

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1283123Page: [a] (Front Cover) [b] (Front End-Sheet) [1] (Title Page) [2] [3] (Table of Contents) [4] (Table of Contents) [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 [81] (Back End-Sheet) [82] (Back Cover)
 
Internal Component Part:
  Chapter - Zákon úvodní - s. [5] - 6;
Unspecified - Obecný zákon o knihách pozemkových - s. 6 - 51;
Chapter - Zákon o řízení, ježto se má zavésti pro upravení knih pozemkových nebo horních ... - s. 51 - 60;
Chapter - Nařízení ministerstva práv ... - s. [61] - 77;
Unspecified - Seznam věcný k zákonu o knihách pozemkových - s. [78] - 80;