System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Žiwot sw. Vincencia de Paul
* Main Title:
Žiwot sw. Vincencia de Paul
* Parallel Title:
Život sv. Vincencia de Paul

* Creator:
   Surname: Štulc    Name: Václav, Svatopluk

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Knížecí arcibiskupská knihtiskárna
* Date of Publication:
1844
* Place of Publication:
W Praze

* Physical Description:
   Size:
20 cm
   Extent:
vi, 338 s.

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní předloha; snížená čitelnost;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
271.77-055.2
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
364.044.66
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
929
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
235.3
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
271.77
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(092)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 K 072529

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/11349632Page: [a] [b] (Blank Page) [c] [d] (Title Page) [e] [f] [g] (Blank Page) [I] II III IV V VI [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 [339] (Table of Contents) [340] (Table of Contents) [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352]
 
Internal Component Part:
  Preface - s. [I] - VI;
Chapter - Staw církwe kat. we Francouzích u wěku XVI. - s. [1] - 6;
Chapter - Pacholetstwí Vincencia de Paul - s. 7 - 11;
Chapter - S. Vincenc we školách na učení. - Poswěcen jest na kněžstwí - s. 11 - 16;
Chapter - S. Vincenc zajat od Barbaresků. - Cesta do Říma - s. 16 - 23;
Chapter - S. Vincenc w Paříži. - Markéta z Valois. - Nowá soužení - s. 23 - 27;
Chapter - S. Vincenc duchowním pastýřem w Klichách - s. 27 - 30;
Chapter - S. Vincenc pěstounem synů hraběte Gondyho - s. 30 - 33;
Chapter - Prwní duchowní wyslání na wenkowě - s. 34 - 37;
Chapter - Vincenciowi u Gondych úzko - Jeho tajný odchod - s. 38 - 43;
Chapter - Osada Chatillonská. - Kněží ze šlechty. - Oprawy - s. 44 - 49;
Chapter - Obrácení. - Mladý marnotratník. - Baltasar de Rougemont. Modní dámy - s. 49 - 57;
Chapter - Sestry: Služebnice chudých. - Hlad. - Mor - s. 58 - 62;
Chapter - Odchod ze Chatillona. - Náwrat do Paříže - s. 62 - 66;
Chapter - Duchowní wyslání na galejích i po wesnicích - s. 66 - 73;
Chapter - S. Vincenc wykořenil žebráctwí w Makoně - s. 74 - 76;
Chapter - S. Vincenc ustanowen za wrchního řádu Nawštíwení Panny Marie - s. 76 - 79;
Chapter - Prwní založení congregace Missionářské - s. 79 - 81;
Chapter - Blažená smrt paní Gondyowé - s. 81 - 84;
Chapter - Počátek a prwní práce kněží Missionářů - s. 84 - 87;
Chapter - Powolný zrůst towaryšstwa Missionářského. Potwrzení od arcibiskupa Pařížského. - Listy zjewné králowy - s. 88 - 90;
Chapter - Kněží Missionáři u S. Lazara - s. 91 - 95;
Chapter - Ústupek kajicných u S. Lazara - s. 95 - 98;
Chapter - Založení duchowních cwičení - s. 98 - 101;
Chapter - Založení spasitelných přípraw swěcenců. Porady čili konference duchowní - s. 101 - 108;
Chapter - Založení seminářů - s. 109 - 112;
Chapter - Paní Le-Grasowá oddáwá se na službu chudým; - dohlíží bratrstwům milosrdným po kraji; zakládá sestry milosrdné w Paříži - s. 112 - 120;
Chapter - Vincenciowa prawidla pro milosrdné sestry. Posluhy jejich u wojště - s. 120 - 127;
Chapter - Oprawy we špitále Hotel-Dieu - s. 127 - 134;
Chapter - Založení domu nalezeňátek - s. 134 - 138;
Chapter - Založení nemocnice pro galejníky w Masilii - s. 139 - 143;
Chapter - Nepřítel k Paříži se blíží. - Vincenc posílá bratry k wojsku - s. 143 - 147;
Chapter - Vincenc posílá almužny do Lotaringie a ujímá se lotrinských i anglických uběhlíků - s. 147 - 158;
Chapter - Smrt Ludwíka XIII. - s. 158 - 161;
Chapter - Swatý Vincenc we státní radě - s. 161 - 180;
Chapter - Wojna Frondská. Wojsko Kondéowo oblehlo Paříž. Vincenc wyšel z města - s. 180 - 194;
Chapter - S. Vincenc pomáhá krajinám pohubeným nepřítelem - s. 195 - 203;
Chapter - Bouřky a wálky krajinské. Skutky milosrdné Lazaristů - s. 203 - 213;
Chapter - S. Vincenc zakládá špitál pro staré a wšeobecnou nemocnici - s. 213 - 224;
Chapter - Duch Missií Sw. Lazarských - s. 224 - 232;
Chapter - Způsob, kterým se konala, i následky, jaké měla duchowní wyslání we Francouzích - s. 232 - 237;
Chapter - Duchowní wyslání po rozličných wlastech - s. 237 - 252;
Chapter - Missie mezi nekřesťany - s. 252 - 272;
Chapter - Sw. Vincenc jakožto wládař statků u Sw. Lazara - s. 273 - 279;
Chapter - Duchowní zpráwa Vincenciowa - s. 279 - 303;
Chapter - Strasti osobní - nemoce - smrt Sw. Vincencia - s. 304 - 313;
Chapter - Powaha Sw. Vincencia - s. 313 - 330;
Chapter - Sw. Vincenc de Paul prohlášen za swatého - s. 330 - 338;