System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Žiwé Swětlo Prawdy, oswěcugjcý každého člowěka přicházegjcýho na tento swět
* Main Title:
Žiwé Swětlo Prawdy, oswěcugjcý každého člowěka přicházegjcýho na tento swět
* Parallel Title:
Živé Světlo Pravdy, osvěcující každého člověka přicházejícího na tento svět

* Creator:
   Surname: Matějka    Name: František

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Cýs. král. Normálnj Impresse
* Date of Publication:
1817
* Place of Publication:
W Praze

* Physical Description:
   Size:
18 cm
   Extent:
315 s.

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
27-184.3
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
27-4
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
27-184
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
27-31
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(049)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 J 020345

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/11459918Page: [1] (Title Page) [2] [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 [316] (Blank Page) [317] (Table of Contents) [318] (Table of Contents) [319] (Table of Contents) [320] (Table of Contents)
 
Internal Component Part:
  Chapter - Gestli gaký Bůh, čili nic? - s. [3] - 14;
Chapter - Kdo na swětě mezy ginými wěcmi neyznamenitěgssj? - s. 14 - 27;
Chapter - Kdo, a gaký gest Bůh? ... - s. 27 - 41;
Chapter - Spatřjmeli kdy Boha toho, čili s smrtj těla nasseho wssecko konec wezme? - s. 41 - 61;
Chapter - Zdaž swětlo w nás swjtjcý dostatečně nás o tom wssem ponaučuge? - s. 62 - 76;
Chapter - Zgewilli se kdy Bůh lidem? - s. 76 - 97;
Chapter - Kdo byl Mogžjš? - s. 97 - 110;
Chapter - Bylli kdy gaký Mogžšj? ... - s. 110 - 128;
Chapter - Bylli Gežjš z Nazarétu wyslanec Božj? - s. 128 - 140;
Chapter - Co to bylo za člowěka? - s. 141 - 157;
Chapter - Nebylli cosy wjce nežli člowěk? - s. 158 - 172;
Chapter - Které gsau byly neyhlawněgssj wěcy gessto Gežjš včil a kázal? - s. 172 - 185;
Chapter - Též otázky dálssj s odpowjdánj? - s. 186 - 196;
Chapter - Kterak se včenj Gežšjssowo w swětě rozssjřiti, a tak dlauho zachowati mohlo? - s. 197 - 205;
Chapter - Kterak Gežšj žiwot swůg dokonal? - s. 205 - 219;
Chapter - Co se po smrti Gežšjssowě s učedlnjky geho dálo? ... - s. 219 - 230;
Chapter - Něco o gegich austnjm kázanj a včenj - s. 231 - 240;
Chapter - Kterak člowěk w společenstwj Křestanů přigat býwá - s. 240 - 248;
Chapter - Co gest to milost, o které pismo často mluwj? ... - s. 248 - 257;
Chapter - Kterak člowěk v neprawost padlý dle vstanownj Gežjssowa očisstěn býwá? - s. 257 - 266;
Chapter - Co Gežjš swým následownjkum na památku dal? - s. 266 - 275;
Chapter - Něco o oběti nowozákonnj, a služebnjcých cýrkewnjch - s. 275 - 285;
Chapter - O shromážděnjch Křesťanských w vrčité dni - s. 285 - 293;
Chapter - O vctěnj oslawených přátel Božjch - s. 293 - 298;
Chapter - Co Gežjš vstanowil strany manželstwj ... - s. 299 - 304;
Chapter - Záwěrek - s. 305 - 315;