System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Z pamětí krevních písařů
* Main Title:
Z pamětí krevních písařů
* Sub-Title:
obrázky historické

* Creator:
   Surname: Braun    Name: Josef

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
F. Šimáček
* Date of Publication:
1886
* Place of Publication:
V Praze

* Physical Description:
   Size:

   Extent:
338 s. ;

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
343
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
94(437.1/.3)
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
821.162.3-32
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 J 000685

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/11667305Page: [a] (Title Page) [b] (Blank Page) [c] [d] [1] 2 3 [4] (Blank Page) [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [109] 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 [123] 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 [140] 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 [157] 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 [174] 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 [193] 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 [211] 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 [226] 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 [240] 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 [256] 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 [276] 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 [292] 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 [314] 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 [326] 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 [337] 338 [339] (Table of Contents) [340] (Table of Contents)
 
Internal Component Part:
  Chapter - Vstup - s. [1] - [4];
Chapter - Po smrti Ludvíka krále - s. [5] - 14;
Chapter - O berni na korunovaci - s. [15] - 28;
Chapter - Z pamětí o Mikulášencích či Bratřích Plačtivých - s. [29] - 40;
Chapter - O Katuši, ženě čarodějné - s. [41] - 52;
Chapter - Po shoření desk zemských - s. [53] - 69;
Chapter - Z pamětí o úkladech, kterými mocní působili proti odporníkům svým - s. [70] - 88;
Chapter - Z času, kdy pozdvižení a bouřka o svobody král. č. se začínaly: O kněhtlačiteli, jenž tisky zrádné tlačil a rozšiřoval - s. [89] - 108;
Chapter - Z času, kdy boj o svobody král. českého zaplanul: O mandátu královském, proti zřízení zemskému vydaném - s. [109] - 122;
Chapter - Když císař Karel IV. u Muehlberka zvítězil a král Ferdinand do Litoměřic volal - s. [123] - 139;
Chapter - Z času, kdy boj o svobody král. č. náhle jest ukončen: O katu královském - s. [140] - 156;
Chapter - Z pronásledkův Bratří Českých - s. [157] - 173;
Chapter - Počátkové Soc. Jesu v království českém - s. [174] - 192;
Chapter - Kterak pohřeb králův oslaven - s. [193] - 210;
Chapter - O svářích mezi různověrci za kralování J. M. Cé. Maximiliána - s. [211] - 225;
Chapter - O panu Kodicillu, muži učeném i urozeném - s. [226] - 239;
Chapter - Z věku zlatého: Kterak leckdes v poddanství chodívalo - s. [240] - 255;
Chapter - Kterak měšťané si vedli - s. [256] - 275;
Chapter - Kterak mezi pány a rytíři bylo - s. [276] - 291;
Chapter - Z české vojny - s. [292] - 313;
Chapter - Zmar pamětí krevních písařů - s. [314] - 336;
Unspecified - Doslov - s. [337] - 338;