System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Život Mohamedův
* Main Title:
Život Mohamedův

* Creator:
   Surname: Irving    Name: Washington

* Contributor:
   Surname: Rieger    Name: František, Ladislav    Role: Translator

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Jaroslav Pospíšil
* Date of Publication:
1854
* Place of Publication:
V Praze

* Physical Description:
   Size:

   Extent:
357 s. ;

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
2-31
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
28
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
28-1/-9
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
2-6
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
929
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(5-15)
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(6-17)
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(532)
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(092)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 F 000758

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/11843909Page: [a] [b] (Blank Page) [c] (Title Page) [d] (Blank Page) [e] [f] [g] [h] (Title Page) [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 [329] 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 [358] (Table of Contents) [359] (Table of Contents) [360] (Table of Contents) [361] (Table of Contents) [362] (Table of Contents)
 
Internal Component Part:
  Chapter - Předběžné zprávy o Arabii a Arabech - s. [1] - 18;
Chapter - Narození a příbuzenstvo Mohamedovo. Jeho dětství a pacholetství - s. 18 - 25;
Chapter - Podání vzhledem na Mekku a Kaabu - s. 25 - 30;
Chapter - První cesta Mohamedova s karavanou do Syrie - s. 30 - 37;
Chapter - Tržební zaměstnání Mohamedovo. Jeho sňatek s Kadižou - s. 37 - 41;
Chapter - Chování se Mohamedovo po svatbě. Žačíná se starati o náboženské opravy ... - s. 42 - 50;
Chapter - Mohamed rozšiřuje poznenáhla a tajně učení své ... - s. 51 - 58;
Chapter - Obrys mohamedánské víry - s. 58 - 69;
Chapter - Mohamed a učení jeho ve směšnost uvedeni. Požadování zázraků ... - s. 70 - 79;
Chapter - Omar Ibn Chattab, bratrovec Abu - Žahlův, odhodlá se pomstiti ... - s. 79 - 90;
Chapter - Klatba a zákaz obcování s ním tajemně zrušeny ... - s. 90 - 99;
Chapter - Prorokova noční cesta z Mekky do Jerusaléma, a odtud do sedmého nebe - s. 100 - 114;
Chapter - Mohamed obrací některé z poutníků medinských na víru ... - s. 114 - 128;
Chapter - Moslemové v Medině, Mohadžeriné a Ansariáné ... - s. 128 - 136;
Chapter - Sňatek Mohamedův s Aješou a dcery jeho Fatimy s Alim. Spořádání jejich domácnosti - s. 136 - 140;
Chapter - Meč prohlášen za nástroj víry. První podnětí proti Korejšovcům. Překvapení karavany - s. 140 - 147;
Chapter - Bitva Bederská - s. 147 - 158;
Chapter - Smrt prorokovy dcery Rokaje. Navrácení dcery jeho Zeinaby ... - s. 158 - 163;
Chapter - Rostoucí moc Mohamedova. Jeho zlost na Židy ... - s. 164 - 168;
Chapter - Henda ponouká Abu - Sofiana a Korejšovce, aby pomstili smrt jejich přátel pobitých v bitvě u Bederu ... - s. 168 - 176;
Chapter - Zrada některých židovských rodů. Jich potrestání ... - s. 176 - 182;
Chapter - Zájezd Mohamedův proti Beni - Mostalekům ... - s. 182 - 189;
Chapter - Bitva nad příkopem. Hrdinnost Saada Ibn - Moada. Porážka Korejšovců ... - s. 189 - 200;
Chapter - Mohamed podniká pouť do Mekky ... - s. 200 - 204;
Chapter - Zájezd proti městu Chaibaru; obležení ... - s. 205 - 214;
Chapter - Poselství k rozličným knížatům; k Herakliovi ... - s. 214 - 217;
Chapter - Mohamedova pouť do Mekky; jeho sňatek s Maimunou. Chaled Ibn al Valed a Amru Ibn Aass obrátí se na víru - s. 218 - 220;
Chapter - Vyslanec moslemský do Syrie. Zájezd pro pomstění smrti jeho. Bitva u Mutty. Její následky - s. 220 - 225;
Chapter - Zámysly proti Mekce. Poselství Abu - Sofianovo. Výsledek jeho - s. 225 - 228;
Chapter - Překvapení a vzetí Mekky - s. 228 - 245;
Chapter - Válčení v horách. Nepřátelský tábor v údolí Autas ... - s. 246 - 258;
Chapter - Smrt prorokovy dcery Zeinaby ... - s. 259 - 268;
Chapter - Přípravy k nájezdu do Syrie. Pikle Abdallaha Ibn - Obba. Daně věřících. Pochod vojska ... - s. 268 - 277;
Chapter - Vítězoslavný vstup do Mediny ... - s. 278 - 282;
Chapter - Abu Beker vede roční pouť do Mekky. Poslání Aliho k ohlášení nového zjevení - s. 283 - 285;
Chapter - Mohamed vysílá vůdce své na daleké zájezdy ... - s. 286 - 295;
Chapter - O dvou falešných prorocíhch: Al Asvad a Moseilma - s. 295 - 299;
Chapter - Vojsko se chystá k pochodu do Syrie ... - s. 299 - 312;
Chapter - Osobnost a povaha Mohamedova a úvahy o jeho prorocké dráze - s. 312 - 328;
Unspecified - Dodatek - s. [329] - 357;