System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Zásluhy papežů
* Main Title:
Zásluhy papežů

* Creator:
   Surname: Ježek    Name: Jan

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Katolický spolek tiskový
* Date of Publication:
1914
* Place of Publication:
Praha

* Physical Description:
   Size:
18 cm
   Extent:
72 s. ;

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha;

* Series:
   Series Title: Hlasy katolického spolku tiskového ;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
272-732.2-051
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
272-732.2
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(049)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 K 037312/Přív.4.

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/11942122Page: [2] [3] (Title Page) [4] [5] 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 [71] (Table of Contents) 72 (Table of Contents)
 
Internal Component Part:
  Introduction - s. [5] - 6;
Chapter - Papežové hájili svobody a pozemského blaha národův evropských, zachránivše střední Evropu zejména od Hunů, Vandalů, Longobardův a Turků - s. [7] - 19;
Chapter - Papežové hájili vždy svatosti a nerozlučitelnosti manželství - s. 19 - 26;
Chapter - Papežové zasazovali se vytrvale a s úspěchem o zrušení otroctví - s. 26 - 34;
Chapter - Papežové byli zprostředkovateli míru a rozhodčími soudci mezi znepřátelenými vladaři a národy - s. 34 - 38;
Chapter - Papežové byli vždy horlivými šířiteli víry - s. 38 - 44;
Chapter - Péče papežův o školy nižší a vyšší - s. 44 - 49;
Chapter - Kterak papežové fedrovali university - s. 49 - 51;
Chapter - Papežové podporovali studium řeckých a římských klasiků, kupovali rukopisy a zakládali knihovny - s. 51 - 53;
Chapter - Zásluhy papežův o umění - s. 53 - 55;
Chapter - Papežové podporovali stavby mostů - s. 55 - 56;
Chapter - Papežové mají veliké zásluhy o civilisaci a mravnost - s. 56 - 59;
Chapter - Papežové bojovali proti různým pověrám - s. 59 - 61;
Chapter - Papežové chránili utiskovaných a ujímali se jinověrců, zejména židů - s. 61 - 64;
Chapter - Dobročinnost papežů - s. 64 - 66;
Chapter - Papežové vážili si učenců, umělců, vůbec mužů vynikajících a vyznamenávali je - s. 67 - 68;
Unspecified - Doslov - s. 68 - 68;
Unspecified - Spisy, jichž bylo použito - s. [69] - 70;