System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Promyslný posel
* Main Title:
Promyslný posel
* Sub-Title:
spis wssenaučný pro obecný lid a pro každého, kdož w uměnjch, zwlásstě w řemeslech a w mnohých žiwota záležitostech poučenj hledá.

* Creator:
   Surname: Amerling    Name: Karel

* Type of the Document:
monografie

* Physical Description:
   Extent:
vícesvazkové dílo

* Language:
cze

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 E 000342

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1230654

 
Physical Unit:
 
Volume - Promyslný posel - Čásť prwnj
Volume - Promyslný posel - Čásť druhá