System Kramerius
Document types
Alphabet
Author selection
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Mělnicko
* Main Title:
Mělnicko
* Sub-Title:
Z jeho života a práce : sborník vydaný k otevření Masarykova kulturního domu na Mělníce [a zahájení výstavy Masarykova díla a kulturního snažení na Mělnicku dne 28. června 1936

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Spolek MKD
* Date of Publication:
1936
* Place of Publication:
Na Mělníce

* Name of the Printer:
Jiří Jelen

* Physical Description:
   Size:
23 cm
   Extent:
197 s., [1] l. příl.

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha;

* Language:
cze

* Storage Place:
SIGLA: KLG001
* Shelf-Number:
J 52869/RR

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/32416660Page: [a] [b] (Blank Page) [c] (Title Page) [d] (Blank Page) [1] [2] (Blank Page) 3 4 5 6 7 8,9 10,11 12 13 14 15 16 [16a] [16b] (Blank Page) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 [198] (Table of Contents) [199] (Table of Contents) [200] [201] (Advertisement) [202] (Advertisement) [203] (Advertisement) [204] (Advertisement) [205] (Advertisement) [206] (Advertisement) [207] (Advertisement) [208] (Advertisement) [209] (Advertisement) [210] (Advertisement) [211] (Advertisement) [212] (Advertisement) [213] (Advertisement) [214] (Advertisement) [215] (Advertisement) [216] (Advertisement) [217] (Advertisement) [218] (Advertisement)
 
Internal Component Part:
  Unspecified - Mělník a Mělnicko - s. 3 - 7;
Unspecified - Technicko-hospodářské poměry Mělnicka - s. 7 - 15;
Unspecified - Silnice na Mělnicku - s. 15 - 18;
Unspecified - Technický vývoj železnic v okrese mělnickém - s. 18 - 21;
Unspecified - Stanice československých státních drah Mělník - s. 22 - 25;
Unspecified - Ostatní stanice železniční - s. 25 - 25;
Unspecified - Vodocestné stavby na Labi u Mělníka - s. 26 - 31;
Unspecified - Vývoj plavebního a překladištního ruchu na Mělníce - s. 32 - 36;
Unspecified - Elektrisace Mělnicka - s. 36 - 38;
Unspecified - Technické úkoly Mělnicka pro nejbližší budoucnost - s. 39 - 43;
Unspecified - Cechy a společenstva okresu mělnického - s. 44 - 48;
Unspecified - Obchodní gremium na Mělníce - s. 48 - 50;
Unspecified - Průmysl, obchod a živnosti - s. 50 - 51;
Unspecified - Okresní úřad pro bezplatné zprostředkování práce a služby na Mělníce - s. 52 - 54;
Unspecified - Peněžnictví mělnického okresu - s. 54 - 58;
Unspecified - Kampeličky na Mělnicku - s. 59 - 61;
Unspecified - Hospodářské družstvo v Mělníku - s. 62 - 64;
Unspecified - Pošta a rozhlas na Mělnicku - s. 64 - 67;
Unspecified - Stručný nástin vývoje národního školství na Mělnicku - s. 68 - 71;
Unspecified - Mimoškolská činnost učitelstva mělnického okresu - s. 72 - 75;
Unspecified - Učitelská jednota Budeč mělnická - s. 76 - 77;
Unspecified - Výstavy, živnostenské podnikání a živnostenské pokračovací školství - s. 77 - 82;
Unspecified - Státní jednoroční mistrovská škola košikářská na Mělníce - s. 83 - 84;
Unspecified - Veřejná obchodní škola na Mělníce - s. 84 - 86;
Unspecified - Státní vyšší škola ovocnicko-vinařská a zahradnická na Mělníce - s. 86 - 93;
Unspecified - Reálné gymnasium na Mělníce - s. 94 - 97;
Unspecified - Lidová výchova v okrese mělnickém - s. 97 - 102;
Unspecified - Čítárenská komise na Mělníce - s. 102 - 104;
Unspecified - Vzdělávací sbor pro Mšeno a okolí - s. 104 - 104;
Unspecified - Přehled divadelního ruchu na Mělnicku - s. 105 - 107;
Unspecified - Z dějin divadla na Mělníce - s. 108 - 113;
Unspecified - Film a kultura - s. 113 - 115;
Unspecified - Přehled regionální žurnalistiky a vývoj politických hnutí na Mělnicku do vzniku světové války - s. 115 - 127;
Unspecified - Votivní památky a zvláštnosti církevního umění na Mělnicku - s. 128 - 134;
Unspecified - Výtvarné umění a Mělnicko - s. 134 - 141;
Unspecified - Přehled hudebního života v okrese mělnickém - s. 141 - 147;
Unspecified - Musejnictví - s. 147 - 147;
Unspecified - Masarykův kulturní dům (MKD) na Mělníce - s. 148 - 151;
Unspecified - Nejdůležitější literatura o Mělníce a Mělnicku - s. 151 - 152;
Unspecified - Mělnicko v přirodopisné literatuře - s. 153 - 157;
Unspecified - Mělník a Mělnicko v krásné literatuře - s. 157 - 160;
Unspecified - Znamenitější rodáci z Mělnicka - s. 161 - 165;
Unspecified - Místní odbor Ústřední matice školské na Mělníce - s. 166 - 167;
Unspecified - Odbory Národní jednoty severočeské na Mělnicku - s. 167 - 169;
Unspecified - Rozvoj sokolských jednot na Mělnicku - s. 169 - 172;
Unspecified - Tělocvičná jednota Sokol Mělník - s. 172 - 173;
Unspecified - Vývoj dělnických tělocvičných jednot čs. na Mělnicku - s. 174 - 175;
Unspecified - Jednoty čs. Orla na Mělnicku - s. 175 - 175;
Unspecified - Selská jízda okresu mělnického - s. 176 - 176;
Unspecified - Československá obec střelecká, jednota Mělník - s. 176 - 177;
Unspecified - Mělničtí skauti - s. 177 - 178;
Unspecified - Sport na mělnickém okrese - s. 178 - 178;
Unspecified - S. K. Mělník - s. 178 - 179;
Unspecified - Klub veslařů mělnických (KVM) - s. 180 - 181;
Unspecified - Odbor klubu čs. turistů na Mělníce - s. 181 - 183;
Unspecified - Liga čs. motoristů - s. 183 - 183;
Unspecified - Hasičská župa Mělnická č. 6 - s. 183 - 184;
Unspecified - Spolek čs. Červeného kříže na Mělníce - s. 185 - 185;
Unspecified - Okresní péče o mládež na Mělníce - s. 186 - 186;
Unspecified - Čs. ochrana matek a dětí na Mělníce - s. 187 - 187;
Unspecified - Okresní Dětský domov na Mělníce - s. 187 - 188;
Unspecified - Odbor Masarykovy ligy proti tuberkulose na Mělníce - s. 188 - 189;
Unspecified - Okresní všeobecná veřejná nemocnice na Mělníce - s. 190 - 194;
Unspecified - Nemocnice Milosrdných sester na Mělníce-Podolí - s. 194 - 196;
Unspecified - Doslov - s. 197 - 197;