System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Žiwot Pána a Spasitele nasseho Gežjsse Krista
* Main Title:
Žiwot Pána a Spasitele nasseho Gežjsse Krista
* Parallel Title:
Život Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista

* Creator:
   Surname: Granada    Name: Luis de

* Contributor:
   Surname: Šrůtek    Name: Josef, Antonín    Role: Translator

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Nákladem Wáclawa Hessa
* Date of Publication:
1854
* Place of Publication:
W Praze

* Name of the Printer:
(Tisk Bedřicha Rohjčka)

* Physical Description:
   Size:
25 cm
   Extent:
259 s.

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
929
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
27-236.5
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
27-31
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
27-312
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
27-1/-9
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
27-184.3
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(092)
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(049)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 B 000193

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/183185Page: [a] [b] (Title Page) [c] [d] [e] (Blank Page) [1] [2] [3] 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 [27] 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 [50] 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 [104] 105 106 107 108 109 [110] 111 112 113 114 115 [116] 117 [118] 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [130] 131 132 133 134 135 136 [137] 138 [139] 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [154] 155 156 157 158 159 160 161 162 163 [164] [165] 166 167 168 169 170 [171] 172 173 174 [175] 176 [177] 178 179 180 181 182 183 184 185 186 [187] 188 [189] 190 191 192 193 [194] 195 196 [197] 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 [208] 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 [224] 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 [247] 248 249 250 251 252 253 254 [255] 256 257 258 259 [260] (Table of Contents) [261] (Table of Contents) [262] (Table of Contents) [263] (Advertisement) [264] (Advertisement)
 
Internal Component Part:
  Preface - s. [1] - [2];
Chapter - Stručný žiwotopis blahoslaweného Ludwjka z Granady - s. [3] - 8;
Introduction - Úwod w swaté rozgjmánj o tagemstwjch žiwota Páně - s. [9] - 14;
Chapter - O zwěstowánj blahoslawené Panny Marie, a wtělenj Syna Božjho - s. [15] - 23;
Chapter - Kterak nábožná dusse počjná w sobě Syna Božjho - s. [24] - 26;
Chapter - O nawsstjwenj neyblahoslaweněgssj Panny Marie - s. [27] - 29;
Chapter - O zgewenj sw. Josefu učiněném ... - s. [30] - 35;
Chapter - O přeslawném narozenj Spasitele nasseho - s. 35 - 41;
Chapter - O mysslénkách a rozgjmánj blahoslawené Panny Marie - s. 41 - 43;
Chapter - Kterak narozen býwá Kristus Gežjš ... - s. [44] - 49;
Chapter - O přeslawném tagemstwj obřezánj Páně - s. [50] - 51;
Chapter - O neyswětěgssjm a neysladssjm gménu "Gežjš" - s. [52] - 56;
Chapter - O třech mudrcjch, přissedssjch klanět se Gežjssi - s. 56 - 60;
Chapter - Kterak nábožná dusse s mudrci Gežjsska hledati má - s. [61] - 62;
Chapter - O očisstowánj blahoslawené Marie Panny ... - s. [63] - 68;
Chapter - Kterak nábožná dusse s Pannau Marij předstawuge djtě Gežjsse w chrámě - s. 68 - 69;
Chapter - O autěku do Egypta a zawražděnj Betlemských djtek - s. 69 - 73;
Chapter - Kterak Gežjš dwanáctiletý od swých rodičů ztracen ... - s. 74 - 80;
Chapter - Kterak nábožná dusse nalezne djtě Gežjsse, když by ho byla ztratila - s. [81] - 84;
Chapter - Čjm Kristus se zaměstnáwal od dwanácti let až do třidcátého roku wěku swého - s. [85] - 96;
Chapter - O křtu Pána Gežjsse w řece Jordánu - s. 96 - 100;
Chapter - O postu a pokussenj Páně - s. [101] - 103;
Chapter - O učenj a hlasatelstwj Spasitele nasseho - s. [104] - 108;
Chapter - O ctnostech a přjkladech nasseho Spasitele - s. 108 - 109;
Chapter - O snahách a pracjch Páně na zemi - s. [110] - 115;
Chapter - O milosrdenstwj Páně, gakéž prokázal čtyrem ženám - s. [116] - 117;
Chapter - O ženě Samaritánské - s. [118] - 121;
Chapter - O ženě w cizoložstwj dopadené - s. 121 - 124;
Chapter - O ženě Chananegské (pohance) - s. 124 - 129;
Chapter - O obrácenj weřegné hřjssnice Marie Magdaleny - s. [130] - 136;
Chapter - O proměněnj Krista Pána - s. [137] - 138;
Chapter - O wgezdu Páně do Jerusaléma, a o slawnosti palmowé - s. [139] - 145;
Chapter - Kristus Pán umýwá nohy swých učennjků při poslednj wečeři - s. 145 - 153;
Chapter - O ustanowenj neyswětěgssj Swátosti oltářnj ... - s. [154] - 163;
Chapter - Způsob rozgjmánj umučenj Páně ... - s. [164] - [164];
Chapter - O welikosti bolestj Kristowých - s. [165] - 169;
Chapter - Gak těžkým se ukazuge hřjch w umučenj Páně - s. 169 - 170;
Chapter - O welikosti dobrodinj nasseho wykaupenj - s. [171] - 172;
Chapter - O welikosti dobroty Božj, kteráž se gewj we swatém umučenj Páně - s. 172 - 173;
Chapter - O wznessenosti Kristowých ctnostj, gewjcjch se w utrpenj geho - s. 173 - 174;
Chapter - O účelnosti nasseho wykaupenj - s. [175] - 176;
Chapter - O modlitbě Páně w zahradě Getsemanské a smrtelné auzkosti geho - s. [177] - 181;
Chapter - O přjkladu modlitby, gakýž nám w zahradě Getsemanské pozůstawil Spasitel náš - s. 181 - 183;
Chapter - Modlitba k Gežjssi w zahradě oliwetské ... - s. 183 - 184;
Chapter - O getj Krista Pána w Getsemanské zahradě - s. 184 - 186;
Chapter - O témž getj Páně, z řeči sw. Bernarda - s. [187] - [187];
Chapter - O předwedenj Páně k Annássowi a Kaifássowi ... - s. [187] - 188;
Chapter - O předwedenj Páně k Pilátowi, a o geho bičowánj - s. [189] - 190;
Chapter - O koruně trnowé a slowech Pilátowých : "Eyhle člowěk!" - s. 190 - 192;
Chapter - O přirownánj Gežjsse a Barabásse - s. 192 - 193;
Chapter - Kterak Kristus Pán swůg přetěžký křjž na ramenau až na horu Kalwarii nese - s. [194] - 196;
Chapter - Kterak ukřižowán gest Spasitel náš - s. [197] - 203;
Chapter - Rozgjmánj sw. Bernarda o welebnosti Kristowa umučenj, a o následowánj křjže - s. 203 - 205;
Chapter - Kterak duchowně následowati máme tagemstwj křjže - s. 205 - 207;
Chapter - Pobožné rozgjmánj sedmi slow Krista Pána na křjži pronessených - s. [208] - 217;
Chapter - O probodnutj boku Páně, a o geho smrti a pohřbu - s. 217 - 223;
Chapter - O slawném wzkřjssenj Páně - s. [224] - 226;
Chapter - O radosti swatých otců w předpeklj - s. 226 - 232;
Chapter - Giné rozgjmánj o témž tagemstwj wzkřjssenj Páně ... - s. 232 - 235;
Chapter - Kterak Spasitel se ukázal Mařj Magdaleně ... - s. 235 - 246;
Chapter - O na nebe wstaupenj Pána nasseho Gežjsse Krista - s. [247] - 251;
Chapter - O mnohonásobném užitku, kterýž wyplýwá nám z na nebe wstaupenj Páně - s. 251 - 254;
Chapter - Kterak Spasitele swého s dobrými žádostmi do nebe následowati máme - s. [255] - 257;
Chapter - Kterak Spasitele swého dobrými skutky následowati máme - s. 257 - 259;