System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Paměti Plzenské, gež ku poctě slawných Wladyk, slowůtných měssťanů a obywatelů král. kragského weysadnjho města Plzně sepsal a wydal Jozef Wogtěch Sedláček
* Main Title:
Paměti Plzenské, gež ku poctě slawných Wladyk, slowůtných měssťanů a obywatelů král. kragského weysadnjho města Plzně sepsal a wydal Jozef Wogtěch Sedláček
* Parallel Title:
Paměti Plzenské, jež ku poctě slavných Vladyk, slovutných měšťanů a obyvatelů král. krajského výsadního města Plzně sepsal a vydal Jozef Vojtěch Sedláček

* Creator:
   Surname: Sedláček    Name: Josef, Vojtěch    Role: Compiler

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Leopold Rayner
* Date of Publication:
1821
* Place of Publication:
W Plzni

* Physical Description:
   Size:
17 cm
   Extent:
x, [8], 143 s.;

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
94(437.317)
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(093.3)
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(048.8)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 G 003780

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/183554Page: [a] [I] (Title Page) [II] (Blank Page) [III] IV V VI VII VIII IX X [XI] [XII] (Blank Page) [XIII] [XIV] [XV] [XVI] [XVII] [XVIII] [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] (Blank Page) [63] [64] (Blank Page) [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 [144] (Table of Contents) [145] (Table of Contents) [146]
 
Internal Component Part:
  Chapter - Hymnus na Gegich cýsařské králowské aposstolské Gasnosti Frantisska I. a Karolinu Augustu v přjležitosti Gegich slawného přjgezdu do Plzně ... - s. [III] - X;
Chapter - Přjpis slawným Wladykám, slowútným měssťanům a obywatelům král. města Plzně - s. [XI] - [XVIII];
Chapter - Chwálozpěw na Plzeň ... - s. [1] - 5;
Chapter - Řeč Hylarya Litoměřického ... - s. 6 - 36;
Chapter - Poznamenánj k řeči Hyláryusowě zapotřebná - s. 37 - 61;
Chapter - Zbjrka některých pjsnj přjležitostných ... - s. [63] - [63];
Chapter - Pjseň národnj na Geho Gasnost Cýsaře Frantisska I. ... - s. [65] - 66;
Chapter - Přiwjtánj Geho cýsařské Wýsosti ... - s. 67 - 69;
Chapter - Epithalamium ku swatebnjmu sňatku ... - s. 70 - 76;
Chapter - Poslaupnost knjžat a králů českých ... - s. 77 - 110;
Chapter - Obssjrné popsánj wssech slawnostj ... - s. 111 - 142;
Chapter - Záwěsek k řeči ... - s. 143 - 143;