System Kramerius
Document types
Alphabet
Author selection
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Praktická česko-německá gramatyka pro Čechy
* Main Title:
Praktická česko-německá gramatyka pro Čechy
* Sub-Title:
z které se mohau německé řeči welmi snadným způsobem za krátký čas důkladně naučiti
* Parallel Title:
Praktická česko-německá gramatika pro Čechy

* Creator:
   Surname: Schiessler    Name: Ignác

* Contributor:
   Surname: Meidinger    Name: Johann, Valentin    Role: Other

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Carl. W. Enders
* Date of Publication:
1820
* Place of Publication:
Prag

* Physical Description:
   Size:
20 cm
   Extent:
334 s.

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
811.112.2
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(035)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 D 000227

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/183202Page: [a] (Title Page) [b] [c] [d] [e] (Table of Contents) [f] (Table of Contents) [g] (Table of Contents) [h] (Table of Contents) [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 [335] [336] (Blank Page)
 
Internal Component Part:
  Chapter - O pjsmenjch a gich wyslowenj. - s. [1] - 6;
Chapter - O dobropjsemnosti a o znamenjch řeči. - s. 6 - 8;
Chapter - Dewatero částek propowědi. - s. 8 - 13;
Chapter - O vchylce statných gmén. - s. 13 - 15;
Chapter - Vchylka prwnj. - s. 15 - 17;
Chapter - O vžjwánj pádů. - s. 17 - 19;
Chapter - Vloženj na prwnj vchylku. - s. 19 - 22;
Chapter - Vchylka druhá. - s. 22 - 26;
Chapter - Vloženj na druhau vchylku. - s. 26 - 28;
Chapter - Vchylka třetj. - s. 28 - 31;
Chapter - Vloženj na třetj vchylku. - s. 31 - 33;
Chapter - Vchylka čtwrtá. - s. 33 - 35;
Chapter - Vloženj na čtwrtau vchylku. - s. 35 - 38;
Chapter - Poznamenánj na wýchod prwnjho pádu w počtu o mnohých wůbec. - s. 39 - 39;
Chapter - Vloženj na wssecky čtyři vchylky. - s. 40 - 45;
Chapter - Vchylka wlastnjch gmén. - s. 45 - 45;
Chapter - Vloženj na tu vchylku. - s. 45 - 47;
Chapter - Vchylka pohlawnjho slowce gednosti. - s. 47 - 48;
Chapter - Vloženj na to pohlawnj slowce. - s. 48 - 50;
Chapter - Vchylka statných gmén bez pohlawnjho flowce. - s. 50 - 50;
Chapter - Vloženj na několik statných gmén německých bez pohlawnjho slowce. - s. 50 - 51;
Chapter - O pohlawj statných gmén. - s. 51 - 57;
Chapter - O způsobě statných gmén. - s. 57 - 59;
Chapter - O nestatných gménjch. - s. 59 - 60;
Chapter - Vchylka nestatných gmén s pohlawnjm slowcem. - s. 60 - 62;
Chapter - Vchylka nestatných gmén bez pohlawnjho slowce. - s. 62 - 63;
Chapter - Vloženj na některá nestatná gména. - s. 63 - 66;
Chapter - O prawidléch stupňu přirownánj. - s. 66 - 68;
Chapter - Vloženj na stupně přirownánj. - s. 68 - 70;
Chapter - O početnjch slowjch. - s. 71 - 73;
Chapter - Vloženj na některá početnj slowa. - s. 73 - 79;
Chapter - O mjstogménjch. - s. 79 - 79;
Chapter - Vchylka mjstogmén osobných. - s. 79 - 81;
Chapter - Vloženj na osobná mjstogména. - s. 82 - 84;
Chapter - Přiwlastňowacý spogená mjstogména. - s. 84 - 87;
Chapter - Přiwlastňowacý podstatná mjstogména. - s. 89 - 90;
Chapter - Vloženj na přiwlastňowacý podstatná mjstogména. - s. 91 - 91;
Chapter - Vkazowacý mjstogména. - s. 92 - 92;
Chapter - Vloženj na vkazowacý spogená mjstogména. - s. 93 - 94;
Chapter - Vkazowacý podstatná mjstogména. - s. 94 - 95;
Chapter - Vloženj na vkazowacý podstatná mjstogména. - s. 95 - 97;
Chapter - Otazowacý mjstogména. - s. 97 - 98;
Chapter - Vloženj na otazowacý mjstogména. - s. 99 - 100;
Chapter - Wztahowacý mjstogména. - s. 100 - 101;
Chapter - Vloženj na wztahowacý mjstogména. - s. 102 - 103;
Chapter - Newlastnj neb nevrčitá mjstogména. - s. 103 - 107;
Chapter - Vloženj na newlastnj neb nevrčitá mjstogména. - s. 107 - 108;
Chapter - O slowjch. - s. 108 - 110;
Chapter - Skloňowánj pomocného slowa seyn, býti. - s. 110 - 113;
Chapter - Skloňowánj pomocného slowa haben, mjti. - s. 113 - 116;
Chapter - Slowo se vžjwá čtwernásobným způsobem. - s. 116 - 117;
Chapter - Wztahowacý slowce. - s. 117 - 118;
Chapter - Vloženj na pomocná slowa. - s. 118 - 131;
Chapter - O působenj času pořádných slow. - s. 131 - 133;
Chapter - Skloňowánj slowa w činjcým smyslu loben, chwáliti. - s. 134 - 139;
Chapter - Vloženj na některá pořádná slowa. - s. 139 - 145;
Chapter - Skloňowánj slowa w trpjcým smyslu gelobet werden, chwálenu býti. - s. 145 - 148;
Chapter - Vloženj na některá slowa w trpjcým smyslu. - s. 148 - 149;
Chapter - O neobogjch slowjch. - s. 149 - 149;
Chapter - Vloženj na některá neobogj slowa. - s. 150 - 150;
Chapter - Skloňowánj wracugjcýho se neb zpátečného slowa sich freuen, radowati se. - s. 151 - 155;
Chapter - Vloženj na některá wracugjcý se neb zpátečná slowa. - s. 155 - 158;
Chapter - Neosobná slowa. - s. 158 - 161;
Chapter - Vloženj na některá neosobná slowa. - s. 161 - 163;
Chapter - O nepořádných slowjch. - s. 163 - 165;
Chapter - Poznamenánj nepořádných slow. - s. 165 - 174;
Chapter - Skloňowánj nepořádného slowa w činjcým smyslu sehen, widěti. - s. 174 - 177;
Chapter - Poznamenánj neobogjch slow, která pogjmagj pomocné slowo seyn. - s. 177 - 180;
Chapter - O složených slowjch. - s. 180 - 182;
Chapter - Skloňowánj složeného slowa s rozlučným předslowjm. - s. 182 - 183;
Chapter - Vloženj na některá nepořádná slowa. - s. 183 - 189;
Chapter - O aučastenkách. - s. 189 - 190;
Chapter - Vloženj na některé aučastenky. - s. 190 - 191;
Chapter - Řjzenj německých slow. - s. 192 - 194;
Chapter - Vloženj na některé z těch slow. - s. 194 - 195;
Chapter - Přjslowce. - s. 195 - 199;
Chapter - Poznamenánj. - s. 199 - 200;
Chapter - Vloženj na některá přjslowce. - s. 200 - 201;
Chapter - Předslowj. - s. 201 - 203;
Chapter - Poznamenánj na předslowj wůbec. - s. 203 - 204;
Chapter - Poznamenánj na některá předslowj zwlássť. - s. 204 - 206;
Chapter - Vloženj na některá předslowj. - s. 206 - 207;
Chapter - Spogky. - s. 207 - 208;
Chapter - Poznamenánj. - s. 208 - 210;
Chapter - Vžjwánj slowce so. - s. 210 - 211;
Chapter - Vloženj na některé spogky. - s. 211 - 212;
Chapter - Proházky. - s. 212 - 212;
Chapter - Vloženj na některé proházky. - s. 213 - 213;
Chapter - O spořadánj slow. - s. 213 - 215;
Chapter - Wsseobecné prawidlo. - s. 215 - 216;
Chapter - Prawidla na spořadánj slow, která gsau německé řeči wlastnj. - s. 216 - 217;
Chapter - Poznamenánj na spořadánj slow. - s. 217 - 222;
Chapter - Vloženj na některé způsoby, gak se má německy a česky mluwiti. - s. 222 - 228;
Chapter - Zwlásstnj průpowjdky. - s. 228 - 233;
Chapter - Rozmlauwánj rozličného obsahu. - s. 233 - 255;
Chapter - K cwjčenj w čténj a w překládánj. - s. 255 - 269;
Chapter - Poznamenánj na některé zdwořilosti, které Němcy pozorugj w obcowánj a zwlássť w kupeckých psanjch. - s. 269 - 277;
Chapter - Zbjrka neypotřebněgssjch slow k mluwenj. - s. 277 - 334