System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Staré paměti Kutnohorské
* Main Title:
Staré paměti Kutnohorské

* Creator:
   Surname: Veselský    Name: Petr, Miloslav

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
K. Šolc,
* Date of Publication:
1890
* Place of Publication:
V Hoře Kutné

* Physical Description:
   Extent:
198 s

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha;

* Language:
cze

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 J 002178

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/869773Page: [a] (Front Cover) [b] (Front End-Sheet) [c] (Title Page) [d] [1] [2] (Blank Page) [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 [197] (Table of Contents) 198 (Table of Contents) [199] (Blank Page) [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] (Back End-Sheet) [207] (Back Cover)
 
Internal Component Part:
  Chapter - Nejvyšší mincmistr námluvčím krále Vladislava - s. [3] - 8;
Chapter - Pan Sankturýn s panem Johanesem ve sporu o nářek cti - s. 8 - 12;
Chapter - Svatomír Zrůbek z Újezda, první arciděkan kutnohorský - s. 13 - 21;
Chapter - Zřízení cechu havířského - s. 21 - 25;
Chapter - Bouře havířské v Hoře Kutné r. 1494 - s. 25 - 38;
Chapter - Některé zprávy o Ruthardech v Hoře Kutné - s. 38 - 44;
Chapter - Někdejší chrám sv. Lazara na Kolmarku - s. 44 - 49;
Chapter - Mikuláš z Prachňan - s. 49 - 66;
Chapter - Ze života děkana kněze Jana Buchala - s. 66 - 72;
Chapter - Ze života někdejšího arciděkana Václava Štefana Teplického - s. 72 - 91;
Chapter - Dva příklady obětovnosti měšťanů kutnohorských - s. 92 - 97;
Chapter - Poslední návštěva Žižkova v Hoře Kutné. - Upravování města po vypálení ve válce husitské. - Dobytí hradu Siona a potrestání Roháčovo - s. 97 - 107;
Chapter - Upravení městských záležitosí císařem Sigmundem roku 1437 - s. 108 - 113;
Chapter - Horníci a pozemky sedlecké - s. 113 - 118;
Chapter - Sněmování v Hoře Kutné v době bezvládí - s. 118 - 126;
Chapter - Hora Kutná v době panování krále Jiřího Poděbradského a její obecní zřízení - s. 126 - 143;
Chapter - Jak si staří předkové v obecním řízení počínali - s. 143 - 147;
Chapter - Zrušení braní práva odvolacího v Jihlavě - s. 147 - 151;
Chapter - Dvoje narovnání mezi Kolínskými a Kutnohorskými - s. 152 - 154;
Chapter - Jak se dálo před, při a po sněmu v Hoře Kutné r. 1471., kdež za krále českého Vladislav II. zvolen byl - s. 155 - 168;
Chapter - Jak se dálo a řídilo v Hoře Kutné r. 1476 - s. 168 - 175;
Chapter - Kněz farář z Hory Kutné vypovězen - s. 175 - 178;
Chapter - Smíření stran náboženských v Hoře Kutné - s. 178 - 185;
Chapter - Některé zprávy o vpádu vojska Pasovského do Čech - s. 185 - 196;