System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Montalembertůw Žiwot swaté Alžběty
* Main Title:
Montalembertůw Žiwot swaté Alžběty
* Parallel Title:
Montalembertův Život svaté Alžběty
* Parallel Title:
Život svaté Alžběty
* Parallel Title:
Žiwot swaté Alžběty

* Creator:
   Surname: Montalembert    Name: Charles, Forbes de, Tryon

* Contributor:
   Surname: Procházka    Name: Jakub    Role: Translator

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Nákladem Dědictwí ss. Cyrilla a Methodia
* Date of Publication:
1856
* Place of Publication:
W Brně

* Name of the Publisher:
W komissi u Nitsche a Große
* Date of Publication:
1856

* Name of the Printer:
(Tiskem Wiléma Burkarta)

* Physical Description:
   Size:
19 cm
   Extent:
x, 348 s. ;

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
27-36-055.2
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(430)
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(439)
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(092)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 E 000644/Č.2 R.1856

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/944883Page: [II] [III] (Title Page) [IV] (Blank Page) [V] VI VII VIII IX X [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 [342] (Blank Page) 343 344 345 (Table of Contents) 346 (Table of Contents) 347 (Table of Contents) 348 (Table of Contents)
 
Internal Component Part:
  Chapter - Kterak se milá swatá Alžběta w Břetislawi narodila, a kterak byla přenessena do Jsenáku v Durinkách - s. [1] - 7;
Chapter - Kterak milá swatá Alžběta již w swém dětinstwí Boha ctila - s. 7 - 13;
Chapter - Jak mnoho milá swatá Alžběta pro Boha snásseti musela před swým wstoupením w staw manželský - s. 13 - 19;
Chapter - Kterak byl mladý kníže Ludwík wěren swé milé Alžbětě, a kterak ji pojal za manželku - s. 20 - 25;
Chapter - Kterak kníže Ludwik, manžel swaté Alžběty Bohu i lidem milým byl - s. 25 - 32;
Chapter - Kterak Ludwik a milá swatá Alžběta před obličejem Božím w stawu manželském žiwi byli - s. 33 - 38;
Chapter - Pokračowání o témž předmětu - s. 38 - 45;
Chapter - O welké dobrotiwosti milé swaté Alžběty, a o její lásce k chudobě - s. 46 -56;
Chapter - O weliké pobožnosti a pokoře swaté Alžběty - s. 57 - 65;
Chapter - Kterak slawný, swatý Frantissek nasli milou swatou Alžbětu seznal a milowal - s. 65 - 76;
Chapter - Kterak welkých milosti Bůh propůjčil nassi milé swaté Alžbětě - s. 77 - 85;
Chapter - Kterak w zemi durinské nastala welká drahota, a kterak milá swatá Alžběta konala wsseliké skutky milosrdenstwí - s. 86 - 96;
Chapter - Kterak se kníže Ludwik opět nawrátil k choti swé, a kterak zastáwal práwo swých milých mnichů w Reinhardsbruně - s. 97 - 105;
Chapter - Kterak se Ludwik chystal k tažení křižáckému do swaté země, a jak bolestně se loučil se swými přátely, se swou rodinou a se swou milou Alžbětou - s. 106 - 119;
Chapter - Kterak Ludwik na cestě do swaté země zemřel, a kterak swatá Alžběta nad jeho úmrtím truchlila - s. 120 - 129;
Chapter - Kterak swatá Alžběta i s dítkami ze zámku swého wyhnána, do jaké bídy uwržena byla, a jak welkou newděčnost a ukrutnost zakusiti musila - s. 130 - 139;
Chapter - Kterak předobrotiwý Pán Ježíš milou swatou Alžbětu w zármutku a opusstěnosti těssil, a kterak ji milostiwá Panna Maria poučowala a silila - s. 140 - 156;
Chapter - Kterak se swatá Alžběta zpěčowala wstoupiti po druhé w staw manželský, a kterak swé swatebné roucho Pánu Ježissi, ženichu dusse swé w obět přinesla - s. 156 - 164;
Chapter - Kterak pozůstatky Ludwikowy do Durink přiwezeny a w Reinhardsbrunnu pohřbeny byly - s. 164 - 171;
Chapter - Kterak rytířowé durinsstí Jindřicha pohnuli, že litowal swé zpronewěřilosti, a že Alžbětě její práwa opět nawrátil - s. 172 - 176;
Chapter - Kterak se swatá Alžběta odřekla swěta, a kterak w Marburku oděw řádu slawného swatého Frantisska na se wzala - s. 177 - 191;
Chapter - O welké chudobě, w níž Alžběta žiwa byla, a kterak zdwojila swou pokoru a milosrdnost - s. 191 - 209;
Chapter - Kterak se swatá Alžběta zdráhala jíti do řísse swého otce, aby tím jistěji mohla do řísse nebeské přijíti, a kterak rozdala celé swé wěno - s. 210 - 219;
Chapter - Kterak se swatá Alžběta od mistra Konráda naučila wůli swou we wssem přemáhati - s. 219 - 230;
Chapter - Kterak Bůh skrze swatou Alžbětu ukazowal swou moc a milost, a jak mocná byla její modlitba - s. 231 - 249;
Chapter - Kterak milá swatá Alžběta w 24. roku swého wěku na swatbu nebeskou pozwána byla - s. 249 - 258;
Chapter - Kterak milá swatá Alžběta w kapli při swém sspitále pochowána byla, a kterak ptáčkowé její pohřeb oslawowali - s. 258 - 263;
Chapter - O utěssených zázracích, jakéž činil Bůh na přímluwu milé swaté Alžběty, a kterak její swakr kníže Konrád snažně o to pečowal, aby za swatou wyhlássena byla - s. 264 - 282;
Chapter - Kterak milá swatá Alžběta od papeže Řehoře za swatou wyhlássena byla, jak weliká úcta se prosazowala jejím ostatkům ... - s. 282 - 311;
Chapter - O tom, co se událo s dítkami a s příbuznými milé swaté Alžběty, a o mnohých znamenitých swatých a swěticích, jižto pocházeli z jejího rodu - s. 312 - 333;
Chapter - O krásném kostele, jenž byl w Marburku ke cti swaté Alžběty wystawen, a o zneuctění jejích drahých ostatků. Záwěrek tohoto žiwotopisu - s. 334 - 341;