System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
Monograph
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
   -
 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism
 
search in actual monograph
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Čtrnáctý věk
* Main Title:
Čtrnáctý věk
* Sub-Title:
z dějin kulturních stykův Čech a Italie

* Creator:
   Surname: Adámek    Name: Karel

* Type of the Document:
monografie

* Name of the Publisher:
Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých,
* Date of Publication:
1878
* Place of Publication:
V Praze

* Name of the Printer:
(Tiskem dra. Ed. Grégra)

* Physical Description:
   Size:

   Extent:
159-[I] s. ;

* Preservation Status:
   Preservation State of Art:
nekvalitní a poškozená předloha; nekonzistence číslování stran;

* Language:
cze

* Subject:
   UDC:
316.72/.75
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
930.85
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(437.3)
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(450)
   DDC:
neuvedeno
* Subject:
   UDC:
(048.8)
   DDC:
neuvedeno

* Storage Place:
National Library of the Czech republic
* Shelf-Number:
54 G 000865/Roč.12. Č.5

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/999920Page: [1] (Title Page) [2] [3] [4] [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 [160] (Table of Contents)
 
Internal Component Part:
  Chapter - Vznik kultury. Orient. Egypt. Asyrie a Babylon. Hebreové a Feničané. Řekové. Alexandrie. Etruskové. Římané. Arabové. Křesťanství. Císařové a papežové římští - s. [5] - 17;
Chapter - Příčiny a vznik reformací náboženské - s. 17 - 25;
Chapter - Světská moc papežův. Zápasy o korunu císařskou - s. 25 - 32;
Chapter - Středověký boj za osvětu. Pověra a kacířství. Pokrok - s. 32 - 49;
Chapter - Knihy. Sběratelé a písaři. Knihovny. Kvěhtisk - s. 49 - 68;
Chapter - Obnovení studií klasických v Italii a v Čechách. Literatura národní - s. 68 - 94;
Chapter - Školství. Vysoké učení pražské. Vývoj věd - s. 94 - 129;
Chapter - Styky národohospodářské s Italií - s. 129 - 146;
Chapter - Humanism a národnost - s. 146 - 159;