System Kramerius
Typy dokumentů
Abeceda
Výběr monografie
Monografie
Stránka
 
PDF
rozsah stran: (max. 20)
   -
 
Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu
 
hledat v aktuálním titulu
Pokročilé vyhledávání

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Čelednj Wůdce, čili upřjmná a spasitedlná rada wšem we službě stogjcjm aneb do služby se chystagjsjm
* Hlavní název:
Čelednj Wůdce, čili upřjmná a spasitedlná rada wšem we službě stogjcjm aneb do služby se chystagjsjm

* Autor:
   Příjmení: Adam z Veleslavína    Jméno: Daniel    Role: nespecifikováno

* Druh dokumentu:
monografie

* Název vydavatele:
Anna owdowělá Špinková
* Datum vydání:
1843
* Místo vydání:
Praha

* Fyzický popis:
   Rozměry:

   Rozsah:
76 s. ;

* Stav z hlediska ochrany fondů:
   Aktuální stav:
nekvalitní a poškozená předloha

* Jazyk:
cze

* Předmět:
   MDT:
neuvedeno
   DDT:
neuvedeno

* Místo uložení:
Národní knihovna České republiky
* Signatura:
54 H 019742

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1400525Strana: [1] (titulní strana) [2] [3] [4] [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] (obsah) [78] (prázdná strana)
 
Vnitřní součást monografie:
  kapitola - Kterak čeládka k tomu lákána býwá, aby se zhola w žádnau službu nedáwala, ale raděgi w swéwolnosti zůstáwala a swobůdky užjwala - s. [5] - 15;
kapitola - Kterak k tomu čeládka wedena býwá, aby se raděgi na službu dala pánům bezbožnýn a bohaprázdným, nežli ku pobožným a dobrým - s. 15 - 25;
kapitola - Když se giž čeledjn k službě u někoho zamluwj a slaužiti připowj, kterak zlým duchem k tomu weden býwá, aby nedocházel - s. 25 - 28;
kapitola - Kterak náružiwost i k tomu čeládku nastroguge, by pak wždy k službě přistaupiti musila, aby času swého nedosluhowala - s. 28 -32;
kapitola - Kterak náružiwost k tomu čeleď ponauká, aby služby swé pilna nebyla, a powolánj swého wěrně nekonala - s. 32 - 64;
kapitola - Kterak čeládka se k tomu nawozuge, aby na gednom mjstě dlauho neslaužila, ale pobudauc u gednoho pána rok aneb půl leta, aby se od něho odebrala, a u giného také služby okusila - s. 64 - 66;
kapitola - Kterak čeládka o prwněgšjch swých pánjch a panjch zle mluwjwá a kdež a gakž může, řečj i skutkem gim utrhati hledj - s. 66 - 68;
kapitola - Gakými přjčinami čeládka k tomu přiwedena býti má, aby se w službě swé tak wěrně a bedliwě, gakž až posawad oznámeno, chowala - s. 68 - 76;