System Kramerius
Typy dokumentů
Abeceda
Výběr titulu
Titul
Ročník
Výtisk
Stránka
 
hledat v aktuálním titulu
Pokročilé vyhledávání

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Český lev
* ISSN:
1803-0262

* Hlavní název:
Český lev

* Druh dokumentu:
periodikum

* Název vydavatele:
Josef Kummer
* Datum vydání:
1870 - 1872
* Místo vydání:
Plzeň

* Jazyk:
cze

* Poznámky:
předchozí titul Plzeňské noviny ISSN 1803-0254; následný titul Plzeňské noviny ISSN 1803-0270;

* Místo uložení:
Národní knihovna České republiky
* Signatura:
nezjištěna

* Periodicita:
 
třikrát týdně

* Zobrazit titul v Souborném katalogu ČR

* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1452738Datum vydání ročníku: 1870 Číslo ročníku: 6(1/478)
Datum vydání ročníku: 1871 Číslo ročníku: 7(1/422)
Datum vydání ročníku: 1872 Číslo ročníku: 8(1/332)