System Kramerius
Document types

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAVFound 250 records (8.392 seconds) První Předchozí   1 / 25  Následující Poslední
Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci Periodical Page
ISSN: 1212-6063 Časopis Vlasteneckého muzejního spolku olomouckého
ISSN: 1212-6063
Volume: 1934
Issue: 1934
Page: 68
Zapletal, obvodní lékař. Mostko v ice: Marie Dostálová, učitelka. MŠeno: Augustin Podivínský, sladovna. 68
Relevance: 0.414
Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci Periodical Page
ISSN: 1212-6063 Časopis Vlasteneckého muzejního spolku olomouckého
ISSN: 1212-6063
Volume: 1934
Issue: 1934
Page: 59
. rada, Mor. Os- trava ; Emanuel Glásser, inspektor st. dr. v. v., Brno; Václav Zbořil, sta- rosta, Bystříce pod Host.; Vilém Drá- bek, major duchovní u velit. 2 divise. Plzeň; paní Marie Dostálová, učitelka v Mostkovících; Městská spořitelna v Hranících; František Klement, dis- ponent v
Relevance: 0.37
Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci Periodical Page
ISSN: 1212-6063 Časopis Vlasteneckého muzejního spolku olomouckého
ISSN: 1212-6063
Volume: 1938
Issue: 1938
Page: 107
. Kojecký říd. učit. v Kurovi- cích, Dr. Jan Kubelka, řed. ve Šternberků, Karel Zeman, před- nosta ve Valaš. Meziříčí, Archiv města Prahy, Vlastimil Ambrož, prof. v Olomouci, Fr. Berčík, řed. v Olomouci, Marie Dostálová, u- čit. v Mostkovicích, Anna Geisle- rová, poštm. v Kokorách, Dr. Cyril
Relevance: 0.37
Lumír Periodical Page
časopis zábavný a poučný
ISSN: 1212-0243
Volume: 1902-1903
Issue: 10.4.1903
Page: 229
byla provedena poprvé jeden a týž den v Pa- říži i v Praze. VÝTVARNÉ UMĚNI. .Mladistvá malířka si. Marie Dostálová, zemřela náhle L'7. března U věku 24 let. Zničen mladý, půvabný talent na rozletu ke krásným snům. A že by se mnoho z nich uskutečnilo, dokazují drobné práce si. Dostálové ve
Relevance: 0.37
Ženské listy Periodical Page
Časopis pro záležitosti žen a dívek českoslovanských
ISSN: 1802-7237
Volume: 1901
Issue: 12.1901
Page: 253
. •Zvěčnělá Amalie Mánesova uvedena zde velmi svěží krajinkou, Marie Dostálová vyniká energickými »Topolyc a M. Hillerová vzdušně prozářeným »Vnitřkem lesa.« Portraitistka Helena Emingrová má zde živě kreslenou >studii«, Olga Hovorková roztomilý genre »Nedělní odpoledne*. Něžné květiny mistryně Jenny
Relevance: 0.37
Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci Periodical Page
ISSN: 1212-6063 Časopis Vlasteneckého muzejního spolku olomouckého
ISSN: 1212-6063
Volume: 1927
Issue: 1927
Page: 187
. Jan Valihrach, Lad. Běhal, správce M. Novák, Pol- da Till, si. Ludm. Vrtělová, archi- vář V. Pokorný, geolog J. V. Želíz- ko, Zd. Lepař, dr. Jan Eisner, si. uč. Marie Dostálová, G. Viktor Gar- davskýi Jan Prukl; Jan Hlavica, Frant. Stadník, si. Růž. Langrová, vrch. soud. rada Ant. Polášek
Relevance: 0.37
Lumír Periodical Page
časopis zábavný a poučný
ISSN: 1212-0243
Volume: 1902-1903
Issue: 20.4.1903
Page: 243
navyklé oko. Marie Dostálová je mi- lovala; cítíte, jak tam, kde se k nim vrací, dýchá se jí volněji, pohled její je přesný, ruka jistá. Milovala je a malovala je. Zachycovala je bezpočtu- kráte, nalézajíc nové a nové kouzlo, nová a nová pře- kvapení. Zde třpytí se hladina širokého, dobromyslu
Relevance: 0.368
Český denník Periodical Page
ISSN: 1801-2620
Volume: 1912
Issue: 12.4.1912
Page: 12
. Začátek v 8 hodin. Hosté jsou vítáni. 4- Spolek českých učitelů v Plini pořádá v soboru dne 13. dubna 1 r. na Střelnici »P ř á t e 1-sky večer*. Účinkují: Pívecké sdružení učitelů i Plzeňska, aJe. Marie Dostálová (zpěv), slč. Marie Chvalová (klavír), pan uč. B. Krainda (zpěv) a pan učitel M. Kabát (housle
Relevance: 0.368
Hlas lidu Periodical Page
Časopis hájící zájmy čtvrtého stavu
ISSN: 1803-9901
Volume: 1909
Issue: 21.8.1909
Page: 8 (Advertisement)
nejlepší ja- kosti a v levných cenách doporučuje — i Marie Dostálová, Prostějov, Žerotínovo nám, vedle spořitelny. m i § 11111111 § i Místní politické organisace strany soc. demokratické v Prostějově ■ pořádají v nedéli dne 22. srpna 1909 ■ ÉHMft Thli do zahrady mlýna první Dělnické
Relevance: 0.327
Věstník hlavního města Prahy Periodical Page
ISSN: 1801-2264
Volume: 1928
Issue: 27.2.1928
Page: 218
/božím po trzích, Žižkov čp. 869. Jindřich Thiele, obchod s potravinami, Žižkov čp. 5. Marie Dostálová, obchod s potravinami a mandlo- vání prádla, Žižkov čp. 1032. Marie Doubravová, obchod se zbožím galanterním a potřebami pro ruční práce, Strašnice čp. 151. Z OSVĚTOVÉHO ODBORU | Vyneseni
Relevance: 0.327