System Kramerius
Document types

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAVFound 29 records (21.192 seconds) První Předchozí   1 / 3  Následující Poslední
Pestrý týden Periodical Page
ISSN: 1801-4429
Volume: 1939
Issue: 28.10.1939
Page: 8
samotě na řece Chrudimce. Od ní zase poutavý obraz. Malebná je cesta podle Chrudimky. SÍOM- páme ke vsi Milesimovu. Cesta za Dřevi- kovem k Svobodným Hamrům je vroube- na pěkným stromořadím — Macounovou alejí. Gustav Macoun žil a tvořil poslední dva roky života ve Svobodných Hamrech. Tam
Relevance: 0.384
Východočeský republikán Periodical Page
ISSN: 1802-517X
Volume: 1934
Issue: 12.10.1934
Page: (1)
. Pstřaha motorového vlaku a Chocně do Vys. Mýta. Vtek. který pHjiždi od Prahy do Chocně o pál 11. hodině noční, potřeboval by nutně motorové připojeni na Vya. Mýto. Před časem vystavoval v Pardubicích Gustav Macoun. jehož obrazy jsou zde dosti rozšířeny mezi mrtovniky krajinářského uměni. Jak
Relevance: 0.354
Rozhledy Periodical Page
ISSN: 1802-6877
Volume: 1933
Issue: 1.12.1933
Page: 4
Králové. Ve cínech .?. až 18. prosince pořádá akademický malfř Gustav Macoun. žák Slavíčkův, výstavu svých obrazů v budové ředitelství státních drah v Hradci Králové. Macoun náleží vedle Kavána a Panušky k nejlepším interpretům krajinných krás Českomoravské vysočiny. Výstava doporučuje se
Relevance: 0.336
Reichenberger Zeitung Periodical Page
Organ für die deutsch-nationale Partei in Böhmen
ISSN: 1214-6587
Volume: 1930
Issue: 9.11.1930
Page: 4
folgende Zuschrift: „Wie bereits bekannt, wurden die Herren Karl Schnabel. Joses Schnabel, Hans Schna» bel, Gustav Macoun, Rudolf Schwanda und Emil Krause a:n 5. April aus der Unter- suchungshaft entlassen und die Vorunter» such ung »vurde am 1. Juli 1930 gemäß tz 1N9 d. St..P.-O. eingestellt
Relevance: 0.333
Lidové noviny Periodical Page
ISSN: 1802-6265
Volume: 1934
Issue: 9.10.1934
Page: 5
. od Malíř Gustav Macoun zemřel. Na klinice profesora dra Pelnáře zemřel v neděli malíř Gustav Macoun. Narodil se v roce 1889. U obchodníků s obrazy byly často vídány jeho práce oblíbené obecenstvem, v nichž sledoval Slavíčkův vzor, i tím, že maloval oblíbené motivy velkého českého
Relevance: 0.32
Lidové noviny Periodical Page
ISSN: 1802-6265
Volume: 1934
Issue: 8.10.1934
Page: 3
 Je'*' V výtahu na stavbě: — Račte ustoupit, pánové! Gustav Macoun zemřel. Včera zemřel ve Všeobecné nemocnici v Praze ve věku 44 let malíři krajinář Gustav Macoun. Podlehl a/kému zápalu plic. od Neopatrná obchodnice sacharinem. V so- 1 tu
Relevance: 0.32
Národní politika Periodical Page
ISSN: 1805-2444
Volume: 1912
Issue: 26.8.1912
Page: 5
. Gustav Macoun ml. odjíždí do Petrohradu, aby se tam ujal výcviku mužstva Kružokn LjubiteleJ Sporte. Uherská kopaná. F.T.C Tatabanya 4—& M. T. K,-N. S. C. 3-1. B. A. K.—Tdrekves 3-2. Stfoloctvf. Střelecké závody .Národní jednoty českých střelců* na Smíchově pořádané na vojenské střelnici
Relevance: 0.312
Národní politika Periodical Page
ISSN: 1805-2444
Volume: 1934
Issue: 8.10.1934
Page: 2
českého pravoslavného chrámu koná se dvacet let po pravoslavném svěcení svatová- clavského ptraporu českých legionářů v Kyjevě. * Malif Macoun xemřel. Jak nám oznamuje malff Vaďk. zemřel včera v noci o 23. hod. ve všeobecné nemocnici na klinice prof. dr. Pelnaře známý čeeký nrnlff krajinář Gustav
Relevance: 0.312
Pochodeň Periodical Page
Orgán východočeského KV KSČ
ISSN: 1801-285X
Volume: 1973
Issue: 6. - 7.10.1973
Page: 5
Vltanova u Hlinská aka- demický malíř František Kaván. Od roku 1925 do roku 1930 žije ve Svobodných Hamrech, kde kupuje Stralslerovu hospodu. V této bývalé hospodě pak od roku 1934 do roku 1936 žije malíř Gustav Macoun. Díla obou oslavila zdeJSi kraj. Historie Svobodných Hamrů posledních let Je
Relevance: 0.308
Pochodeň Periodical Page
Orgán východočeského KV KSČ
ISSN: 1801-285X
Volume: 1972
Issue: 8 - 9.4.1972
Page: 5
malíř — pokračovatel díla Ant. Slavíčka — Gustav Macoun. Od té doby se tam Cepuje stále. Hospoda ]e celá dřevěná, průčelí má zdobeno lomenlcí a uvnitř strop z trámů, vhod- ně doplňuje to Idylické prostředí. (jp) POCHOĎf 5
Relevance: 0.308