System Kramerius
Document types

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAVFound 55 records (4.021 seconds) První Předchozí   1 / 6  Následující Poslední
Národní politika Periodical Page
ISSN: 1805-2444
Volume: 1944
Issue: 10.5.1944
Page: [1] (Title Page)
Místa, o nichž se mluví. Feuilleton M. Ivšinové: Včela a člověk. Z judikatury NSS. Filatelie. Šachy. ___ PŘEDPLATNĚ za ranní a nedělní Nar. Politiku ooítou: 18 K vcetné DOétovného K 1.60 méalčně. — Donáikou v Praze. Brn« B Hradci Králové 17 K měsíčně. — Ceny rozuměli se (ranko tiskárna
Relevance: 0.155
Ohlas od Nežárky Periodical Page
Týdeník pro poučení a zábavu, pro zájmy obecné, společenské a politické
ISSN: 1801-2523
Volume: 1937
Issue: 23.7.1937
Page: 7
Hodová spěšně ustupovaly zbytky 75. r. uh. pluku a jednotky štábu 19. divise zapalujíce skladiště" (str. 46;. V prostoru údolí, kde býval štáb 75. pluku se obě roty (11-2 a 12-2) spojily". Kromě těchto vojensky přesných detailů a podrobného vylíčení bitvy Ivšínovo pojednání neuvádí nic. co by mohlo
Relevance: 0.14
Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci Periodical Page
ISSN: 1212-6063 Časopis Vlasteneckého muzejního spolku olomouckého
ISSN: 1212-6063
Volume: 1946
Issue: 1946
Page: 107
nosorožce, 6 bronzových předmětů, 5 knih, 4 novoročenky, plán, rytiny 20 tisků Kašparových, fotografie, korespondenční lístek, 12 kvitancí z panství tovačovského, a j.; Bohuslav Indra, majitel strojní cihelny, Pánov, 2 knihy; Milena Ivšínová, spisovatel- ka, Praha: fotografie, výstřižky, články, 1
Relevance: 0.14
Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci Periodical Page
ISSN: 1212-6063 Časopis Vlasteneckého muzejního spolku olomouckého
ISSN: 1212-6063
Volume: 1946
Issue: 1946
Page: 417
I. Beletristé. Agata, vl. jm. Milena Ivšínová. Ambros, JUDr Julius, advokát v Olomouci, (ps. Antonín Doubrava), 1855 Hradčany u Prostějova — 1925 v Olomouci B, D, N. Antoš z Bludů, vl. jm. Rudolf Janě. Balcárek Aleš (ps. Slavomír Pustinský), 21/2 1840 Šumvald u Uničova — 1/5 1862 v Praze
Relevance: 0.14
Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci Periodical Page
ISSN: 1212-6063 Časopis Vlasteneckého muzejního spolku olomouckého
ISSN: 1212-6063
Volume: 1946
Issue: 1946
Page: 419
Bohuslav, pplk. zdrav., 5/10 1891 Bludov, o. Šumperk Pis, Pr, N. Ivšínová, Milena, roz. Frkalová (ps. Agata), choť pplk. 16/5 1893 Zlámanka, o. Krom. R. Janalík, Vincenc P., farář v Miloticích n/B., 21/1 1804 Rymice, o. Holešov — 23./7 185j Milotice Pp. Janatka, Jaroslav
Relevance: 0.14
Národní politika Periodical Page
ISSN: 1805-2444
Volume: 1942
Issue: 1.4.1942
Page: [1] (Title Page)
zastoupení těchto složek v dolní sněmovně. Tímto způsobem bylo .by zrušeno dědičné representační právo anglické šlechty a anelická horní sněmovna by ee stala jakým- si druhem „aristokracie inteligence" aeib,o „mozkovým trustem". Milena Ivšfnová: Stará pec. Sledujeme s nepokrytým obdivem
Relevance: 0.117
Národní politika Periodical Page
ISSN: 1805-2444
Volume: 1940
Issue: 3.11.1940
Page: 6
, nezhyne ani tehdy, když ratolest vzroste do výše, prut se změní v kmen a na mladé koru- ně počnou se rozvíjeti květy po- libků, volající po obnovení věčné mateřské lásky. Milena Ivšinová. V sladkém očekávání Jednoho dne došlo do redakce psaníčko s následující žádosti, které s radosti vyhovujeme
Relevance: 0.114
Árijský boj Periodical Page
Ústřední list Protižidovské ligy
ISSN: 1803-8859
Volume: 1943
Issue: 6.3.1943
Page: (8)
: Ivšínová Milena: Kalus Václav: Krysa J. V.: Kříž Alois: Kučera Josef: Ladová Michaela: Paidar Richard: Pokorná Marie: Rubik Jan Dr.: Skopal Karel: Pramen Dům pod vlčím hradem Bludný peníz Talisman Dva rytíři Číšník Leopold Halda Jen hlavu hezky vzpřima Pýcha Jakuba Flinta Důl Píseř. života
Relevance: 0.112
Národní politika Periodical Page
ISSN: 1805-2444
Volume: 1941
Issue: 13.4.1941
Page: [1] (Title Page)
- kvetlýcn lučinách, šumících hájích a zelenajících se nivách. Ale pře- krásný beránek, utvořený rukou lásky, usmíval se ještě dlouho s „kostnu" světnice, připomínaje radostné velikonoce. Milena Ivšínová. £• // "V Jo s. Hais Ty necky f_jfr u spbotu před Květnou nedělí, ať bylo jak
Relevance: 0.112
Árijský boj Periodical Item
Ústřední list Protižidovské ligy
ISSN: 1803-8859
Volume: 1943
Issue: 6.3.1943
Relevance: 0.108