System Kramerius
Document types
Alphabet
Author selection
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

*Š Š(1/250)
*Š.(3/1438)
*Š. B.(1/98)
*Šabacký Josef(1/56)
*Šádek Karel(5/1145)
*Šafář J.(1/101)
*Šafařík P. J.(1/894)
*Šafařík Pavel Josef(21/4578)
*Šafařík Vojtěch(1/382)
*Šafránek František(3/7422)
*Šafránek Jan(4/848)
*Šafránek Karel(13/1394)
*Šajtarová Marta(1/360)
*Šála Vilém Stanislav(1/56)
*Šalda F. X.(1/262)
*Šalda Fr. X.(1/198)
*Šalk Alois(1/106)
*Šámal Arnošt(1/114)
*Šamalík Jos.(1/170)
*Šamberger František(1/559)
*Šamberk František Ferdinand(9/17252)
*Šanda František(4/828)
*Šanta Ant.(1/368)
*Šarša Kar.(1/222)
*Šauer z Augenburku Josef(2/696)
*Šavrda Bohumír(1/101)
*Ščerbinský Jiří(3/1730)
*Šebek František(3/589)
*Šebele František(1/190)
*Šebesta F.(1/346)
*Šebesta František(1/162)
*Šebestová Augusta(1/293)
*Šebor Fr.(1/959)
*Šebor Karel(3/129)
*Šedivec Jan(1/183)
*Šedivý Filip(1/48)
*Šedivý Josef(2/451)
*Šedivý Prokop(4/1011)
*Šedivý Šebastian(2/339)
*Šedivý-Sukdolský J. V.(1/236)
*Šejnoha-Lipodolský Jaroslav V.(1/196)
*Šejnoha-Lipodolský Jaroslav Václav(1/81)
*Šel Vilém(2/678)
*Šembera Alois Vojtěch(17/2886)
*Šembera Fr.(1/236)
*Šembera František(1/2832)
*Šembera Vrat. Kaz.(1/388)
*Šembera Vratislav Kazimír(1/58)
*Šenk(1/16651)
*Šenoa August(6/1774)
*Šercl Čeněk(1/576)
*Šerý Vojtěch(1/170)
*Šesták Gustav(2/151)
*Šesták Josef Václav(1/266)
*Šetina Rudolf(1/250)
*Ševčenko Taras Hryhorovyč(1/140)
*Šchafhaupt František(1/189)
*Šíbl Hynek(1/36)
*Šída Bohuslav(1/101)
*Šiessler Hynek Jan(1/110)
*Šiffner A. F. K.(1/152)
*Šikl Heřman(1/198)
*Šílený Václav(1/101)
*Šilhavý Fr.(1/358)
*Šíma Antonín(1/170)
*Šíma Matěj(1/876)
*Šimáček František(1/323)
*Šimáček J.(1/1492)
*Šimáček Josef(3/90)
*Šimáček M. A.(2/472)
*Šimáček Matěj Anastasia(12/3457)
*Šimák Josef(1/293)
*Šimák Josef Václav(1/482)
*Šimák Josef Vítězslav(2/5832)
*Šiman R.(1/168)
*Šimanič Jiří(1/302)
*Šimanko Václav(1/422)
*Šimek František(2/771)
*Šimek Josef(2/1497)
*Šimerka Vincenc(1/207)
*Šimon František(1/24)
*Šimon Josef(3/792)
*Šimůnek J.(1/56)
*Šimůnek K.(1/88)
*Šimůnek Karel(3/341)
*Šindelář Josef(1/61)
*Šíp Aug.(1/64)
*Šípek J.(1/222)
*Šípek Jan(1/119)
*Šípek K.(1/866)
*Šípek Karel(4/905)
*Šípek Ladislav(1/264)
*Šípoš Franta(1/878)
*Šír František(6/1640)
*Šír Vladislav(3/1068)
*Šittler Ed.(1/166)
*Šittler Eduard(3/2232)
*Šjr Fr.(1/200)
*Š-ka Voj.(1/70)
*Škába Karel(4/641)
*Škampa Alois(5/1026)
*Škarda Jakub(1/732)
*Škarda Václav(1/146)
*Škoda Antonín(1/450)
*Škoda F.(1/265)
*Škoda Jakub(3/768)
*Škoda Jan Karel(6/542)
*Škoda Josef(2/212)
*Škola J.(1/380)
*Škola Jan(2/719)
*Škopán Jos.(1/1584)
*Škorpík František(1/100)
*Škorpík Xav.(1/216)
*Škrábek Josef(1/512)
*Škrdle Tomáš(2/444)
*Škroup František(2/448)
*Škroup J. N.(1/1584)
*Škultety A. H.(1/894)
*Škvor Emanuel Sylvestr(1/2230)
*Šlechta(1/160)
*Šlechta F.(1/149)
*Šlechta J. E.(1/88)
*Šlechta Jan Emil(6/17639)
*šlechtic z Lešehradu Emanuel(1/92)
*Šlejhar Josef K.(1/238)
*Šlejhar Josef Karel(4/1078)
*Šlemr J.(1/2044)
*Šlosar P.(1/222)
*Šmaha Josef(5/1088)
*Šmat František(2/316)
*Šmerda Milan(1/300)
*Šmíd A. A.(1/959)
*Šmíd Ant. Ad.(1/959)
*Šmíd Ant. Adam(2/1207)
*Šmid Antonín Adam(1/959)
*Šmíd Antonín Adam(4/839)
*Šmíd F. L.(1/878)
*Šmíd Ferdinand(1/16651)
*Šmíd Josef(1/326)
*Šmíd L.(1/88)
*Šmíd L. F.(1/878)
*Šmidt-Moskvitinova O. J.(1/174)
*Šmilauer Boh.(1/546)
*Šmilovský Alois Vojtěch(6/2991)
*Šmit Jan Ev.(4/937)
*Šmitt Jan Ev.(1/176)
*Šmk.(1/878)
*Šmýd Tomáš(1/553)
*Šnaidr K. S.(1/894)
*Šnaidr K. Sudimjr(1/200)
*Šnaidr Karel Sudimír(1/894)
*Šnajdauf Ant.(1/224)
*Šnajdauf Antonín(1/100)
*Šnajdr(1/406)
*Šnajdr K. S.(1/406)
*Šnajdr Karel Sudimír(4/1071)
*Šnajdr S.(1/406)
*Šnajdr Sud.(1/406)
*Šneberger J.(1/238)
*Šneider Karel Sudimir(1/519)
*Šnejdárek-Jičínský Jan(1/120)
*Šobr Tomáš Akv.(1/194)
*Šofferle Čeněk(1/97)
*Šoffr František(1/142)
*Šohaj František(2/220)
*Šolc Jan(1/217)
*Šolc Jindřich(2/699)
*Šolc Josef(1/28)
*Šolc Václav(4/802)
*Šolín Josef(1/223)
*Šolín Ledecký J.(1/346)
*Šolta Antonín(1/27)
*Šorm J.(1/250)
*Šorm Jos.(1/250)
*Šorm Josef(1/250)
*Šorner J.(1/265)
*Šorner Jos.(1/265)
*Šott Josef(1/16)
*Šourek Antonín Václav(1/120)
*Špaček Emanuel(1/56)
*Špaček František(1/213)
*Špaček Jaroslav(1/251)
*Špaček Karel(1/106)
*Špaček Václav(14/1404)
*Špaček Vácslav(1/318)
*Špachta Dominik Alois(3/280)
*Špaňhel Vil.(1/294)
*Špaňhel Vilém(7/1940)
*Špatný Fr.(1/959)
*Špatný Frant.(2/1197)
*Špatný František(16/4386)
*Špatný Tomáš(2/1325)
*Špažinskij Ippolit Vasil'jevič(1/111)
*Špecingrová-Baušová Klára(4/3156)
*Špendlíkářová Anežka(1/77)
*Špillar(1/21)
*Špindler Ervín(7/1700)
*Špinka Václav(4/1372)
*Šram Antonín(1/16651)
*Šrám Václav(1/109)
*Šrámek A. J.(1/70)
*Šrámek Alois Jaroslav(2/194)
*Šrámek Jan A.(1/96)
*Šrámek Jindřich(2/1499)
*Šrámek Josef(1/64)
*Šrámek Voj.(1/70)
*Šrámek Vojtěch(4/2160)
*Šrenk Vladislav(1/189)
*Šrom A. Fr.(1/108)
*Šrom František(1/41)
*Šrůtek Jos. A.(2/320)
*Šrůtek Josef Antonín(11/4349)
*Št. J. V.(1/61)
*Štapfer Karel(2/594)
*Šťastný A. B.(1/207)
*Šťastný Alfons Bohumil(9/870)
*Šťastný Alfons Ferdinand(7/666)
*Šťastný Bohumil(1/358)
*Šťastný František(1/56)
*Šťastný Jan Evangelista(1/130)
*Šťastný Jaroslav(3/474)
*Šťastný Vlad.(1/358)
*Šťastný Vladimír(7/1156)
*Štefan K.(1/90)
*Štefánek Ant.(1/2044)
*Štech Karel(1/2311)
*Štech V.(1/124)
*Štech Václ.(1/866)
*Štech Václav(1/160)
*Štelclein O.(1/222)
*Štembera Dobromír Matěj(1/120)
*Štěp Alois(1/170)
*Štěpán Karel(1/222)
*Štěpán Štěpán(1/36)
*Štěpán Václav Radimír(1/112)
*Štěpánek František Slavomír(4/1807)
*Štěpánek J. N.(1/16651)
*Štěpánek Jan Nepomuk(15/18651)
*Štěpánek Josef(6/1180)
*Štěpánek K.(3/2915)
*Štěpánek Karel(7/2253)
*Štěpánek Oto(1/54)
*Štěpnička F. B.(1/888)
*Štěpnička Fr.(1/894)
*Štěpnička Frantissek B.(1/888)
*Štěpnička František Bohumír(1/672)
*Štěrba Josef Otakar(1/252)
*Štern Evžen(1/192)
*Štětka Jos. Jar.(1/176)
*Štětka Jos. Jarom.(1/236)
*Štětka Josef(2/164)
*Štětka Karel František(1/16651)
*Štětka V. K.(1/16651)
*Štětkář Karel(1/140)
*Štietka Josef Jaromír(1/100)
*Štika Jan(2/11)
*Štirský Leopold Romedius(2/16750)
*Štítný ze Štítného Tomáš(3/926)
*Štolba Fr.(1/248)
*Štolba František(2/12)
*Štolba Jos.(2/990)
*Štolba Josef(28/21783)
*Štolovský Eduard V.(1/70)
*Štorch K. B.(1/208)
*Štorch Karel Boleslav(3/436)
*Štraberger Jan(1/37)
*Štrauch Antonín(1/482)
*Štulc V. S.(1/894)
*Štulc Václav Svatopluk(20/6698)
*Štulc Václav Svatopoluk(1/1268)
*Štulc Wácl. Sw.(1/596)
*Štulc Wácl. Swat.(1/596)
*Štumpf Josef(2/372)
*Štúr Ľudovít(1/155)
*Štvrtník Adolf(1/157)
*Šubert F. A.(1/260)
*Šubert František Adolf(16/8609)
*Šubert Jan Aleš(1/314)
*Šubert Jindřich(1/2905)
*Šubert Václav(2/917)
*Šubrt F J(1/82)
*Šubrt František(8/1272)
*Šuda Jan(1/100)
*Šujan Frant. Jos.(1/168)
*Šulc František(1/960)
*Šulc Pavel J.(44/10577)
*Šuléř Oldřich(1/264)
*Šumavský Franta Josef(1/352)
*Šumavský Josef Franta(1/139)
*Šumbera(1/188)
*Šunda Josef(1/141)
*Šup Prokop Bartoloměj(1/341)
*Šuran G.(1/647)
*Šuran Gabriel(3/739)
*Šuranová Klementa(1/562)
*Šusta Josef(5/1901)
*Šváb J.(1/88)
*Šváb Jos.(2/1062)
*Šváb Josef(3/420)
*Švácha František(2/400)
*Švambera Václav(1/26)
*Švanda Jaroslav(1/16651)
*Švanda ze Semčic Jar.(1/16651)
*Švanda ze Semčic Jaroslav(1/16651)
*Švanda ze Semčic Karel(1/300)
*Švarc Richard(2/395)
*Švarc Václav(1/26)
*Švéda Jan(3/513)
*Šveistyll Alois(1/88)
*Švejda Josef(1/80)
*Švestka Jaroslav(1/122)
*Švestka Josef(1/79)
*Švihlík Antonín Alexander(1/103)
*Švihlík Antonín Alexandr(5/847)
*Švorc Jan(3/555)